Đa dạng phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ sáu - 14/03/2014 11:39 - Người đăng bài viết: gianght
Năm 2013, Ban chấp hành đảng bộ Thành phố tập trung chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Qua đó Thành phố thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.
Đảng bộ Thành phố có 42 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 5.000 đảng viên, các chi, đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn khắc phục những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thống nhất nhiệm vụ, các giải pháp khắc phục; tập trung thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị  và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với việc thi hành Điều lệ đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm, góp phần chấn chỉnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  tại các cơ quan, đơn vị.
 
 Báo công dâng Bác là một tro ng những hoạt động thiết thực để Đảng bộ Thành phố
thực hiện Chỉ thị 03 tốt hơn 

 
     100% chi, đảng bộ đã hoàn thành xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; có trên 90% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức; cam kết tự giác, gương mẫu thực hiện nội dung nêu gương. 215/215 tổ, xóm dân phố đã và đang tiến hành xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quy ước của tổ, xóm dân phố, góp phần quan trọng trong việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện nếp sống văn hoá tại khu dân cư, xây dựng văn minh đô thị, nâng cao chất lượng  phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ". Công tác quản lý đô thị tiếp tục được tăng cường; duy trì và nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như xây dựng nhà không phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm trong công tác GPMB các dự án đầu tư tại phường Sông Hiến, Đề Thám bằng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thực hiện minh bạch, công khai các chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư. Qua đó đã hoàn thành được 20/30 dự án được giao trong năm 2013, trong đó có những dự án trọng điểm của tỉnh.
     Công tác quản lý đất đai được tăng cường chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế bức xúc của nhân dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đổi mới công tác tiếp công dân, số đơn thư kéo dài, vượt cấp  giảm đáng kể, đặc biệt có những vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài đã được hoà giải thành công, tạo được niềm tin trong nhân dân. Thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm Trung ương 4 với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW đặc biệt gắn với chuyên đề năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ( XI ) về xây dựng Đảng nghiêm túc, thực chất.

 
Nhân dân Thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng 
việc học tập và làm theo Bác 

 
     Việc thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên  và trong thế hệ trẻ được triển khai thực hiện đồng bộ với nội dung những nội dung phong phú, đa dạng: tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức 21 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 1728 học viên, góp phần nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thành đoàn đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 05 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động của Chương trình "Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới", tạo điều kiện cho các chi đoàn, chi hội triển khai thực hiện đạt kết quả. Các tổ chức Đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa, thu hút và lôi cuốn nhiều thanh, thiếu niên tham gia hoạt động. Nhiều  đơn vị đã vận dụng linh hoạt tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. Thành Đoàn với mô hình "Thanh niên với bảo về môi trường; Hội phụ nữ Thành phố với mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", xây dựng "Quỹ mái ấm tình thương", "Đóng góp ngày công vàng"; Mặt trận Tổ quốc Thành phố với phong trào "Vì thành phố tôi yêu"... đã đem lại hiệu quả thiết thực. 
 
Học tập Bác, Tuổi trẻ Thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực,
có trách nhiệm với xã hội.

 
     Thành uỷ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên sóng truyền thanh thành phố, đưa tin biểu dương kịp thời về các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức  sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND Thành phố khen thưởng 18 tập thể và 30 cá nhân tiêu biểu, Ban Tuyên giáo trung ương, UBND tỉnh khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 03-CT/TW.
 
          Qua thực hiện Học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương
cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

 
     Sau một năm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, đặc biệt việc tổ chức học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực, nhiều yếu kém, tồn tại được khắc phục, góp phần hạn chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương.
Tác giả bài viết: Nguyễn Bích Phương
Nguồn tin: Ban tuyên giáo Thành ủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thời tiết hằng ngày

      
            
DỰ BÁO THỜI TIẾT

            (Đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
      Nhiều mây không mưa
. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
             Nhiệt độ thấp nhất :   17  -  19°C
             Nhiệt độ cao nhất   :   28  -  30°C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
  
  
    Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
 
             Nhiệt độ thấp nhất :  15 -  17°C
             Nhiệt độ cao nhất  :   24 -  26°C


 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
   
 Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
* Gió: Đông bắc cấp 2.
             Nhiệt độ thấp nhất  :    16 - 18 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   26 - 28°C

        ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Văn bản mới