Tỉnh ủy: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng lúc: Thứ bảy - 29/03/2014 15:44 - Người đăng bài viết: Ninh
Sáng 28/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Đình Lê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phương Hoa, Trưởng bộ phận chuyên trách Chỉ thị số 03-CT/TW, Ban Tuyên Giáo Trung ương; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bộ phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; bí thư, phó bí thư, trưởng, phó Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
     Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Trong 3 năm đã ban hành 77 văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. 19/19 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện việc học tập các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị"... Đưa các nội dung chuyên đề trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể cơ quan, đơn vị. Kết quả, Đảng bộ tỉnh đã tổ chức được 852 lớp với trên 79.800 lượt người tham gia học tập.
     Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo thực hiện việc bổ sung và cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của từng tập thể, cá nhân. Điển hình như Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tiêu chí "Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận", Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lồng ghép việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với tuyên truyền rèn luyện các phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Đến nay, toàn tỉnh có 13/13 huyện, thành phố, 136/199 xã, phường, thị trấn, 1.866/2.474 xóm, bản, tổ dân phố hoàn thành nội dung tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
     15/19 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng hướng dẫn quy định nêu gương cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh đã có 3.097 cán bộ chủ chốt, 22.768 đảng viên thực hiện bản đăng ký nêu gương. 100% các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đoàn thể. 100% cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống cho cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua tuyên truyền, toàn tỉnh có 11.000 đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện tiêu chí, phần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 4.000 đoàn viên thanh niên được học tập chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh...
     Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết, tổng kết năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy thực hiện hằng năm. Trong 3 năm, cấp ủy các cấp đã thực hiện 738 cuộc kiểm tra, kiểm soát/663 tập thể, 5.950 cá nhân. Công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo, phong cách đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn tiếp tục được các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời cổ vũ, động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình.
     Nhân dịp này, 18 tập thể, 15 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thì thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 
     Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các TT có thành tích.
 
     Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện 8 nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 49-KH/TU của Tỉnh ủy. Quán triệt, nâng cao nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 03-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Thực hiện nghiêm túc các Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/TU ngày 23/11/2012 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI...
     Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hà Ngọc Chiến đánh giá cao kết quả bước đầu trong công tác lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các cấp, ngành, địa phương của tỉnh. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến của tỉnh trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện 8 nội dung của Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW cùng cấp hoạt động hiệu quả. Cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nền nếp. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, những yếu kém, khuyết điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tỏng quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

 

Nguồn tin: baocaobang.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thời tiết hằng ngày

                   DỰ BÁO THỜI TIẾT             (Đêm 24 ngày 25 tháng 11 năm 2020)   + Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:         Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và...

Văn bản mới