Mở rộng trên Internet :
Google
Tìm trên toàn mạng Internet Tìm trong site http://caobangtv.gov.vn
 

Thời tiết hằng ngày

      
            DỰ BÁO THỜI TIẾT
    
        (Đêm 15 ngày 16 tháng 01 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
        
Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

             Nhiệt độ thấp nhất :   16  -  18 °C
             Nhiệt độ cao nhất   :   23  -  25 °C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
        
Nhiều mây có mưa nhỏ ở nhiều nơi. Đêm và sáng trời rét.
             Nhiệt độ thấp nhất :   14  -  16 °C
             Nhiệt độ cao nhất   :   20  -  22 °C

 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
        
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Trời rét.
            *Gió:  Đông Nam cấp 2.
             Nhiệt độ thấp nhất  :   15 - 17 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   22 - 24 °C
  
              ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Văn bản mới