Tên / Số / ký hiệu : 04a/TB-HĐĐG
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất trụ sở công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng, địa chỉ phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Ngày ban hành 09/01/2015
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Dương Quang Văn
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND
Xem : 16198 Tải về
Nội dung chi tiết

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất
trụ sở công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng, địa chỉ phố Kim Đồng,
phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.
 
HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
 
          Căn cứ Quyết định số 12/QĐ – UBND ngày 07 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt;
          Căn cứ Quyết định số 08/QĐ – UBND ngày 07 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Trụ sở công ty cổ phần du lịch Cao Bằng tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng;
          Căn cứ biên bản họp triển khai đấu giá ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt,
THÔNG BÁO
1. Tài sản bán đấu giá:
          - Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc khu đất Trụ sở công ty cổ phần du lịch Cao Bằng tại phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
          -  Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
          - Thời hạn sử dụng đất:  Thời hạn sử dụng lâu dài.
2. Giá khởi điểm và tiền đặt trước của tài sản bán đấu giá:
 
STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá khởi điểm (VNĐ) Tiền đặt trước
(VNĐ)
I Các lô giáp mặt đường Kim Đồng
1 Lô số 01 120 18.000.000.000 2.700.000.000
2 Lô số 02 120 12.960.000.000 1.944.000.000
3 Lô số 03 120 12.960.000.000 1.944.000.000
4 Lô số 04 120 12.960.000.000 1.944.000.000
5 Lô số 05 120 12.960.000.000 1.944.000.000
6 Lô số 06 120 12.960.000.000 1.944.000.000
7 Lô số 07 120 12.960.000.000 1.944.000.000
8 Lô số 08 157 16.956.000.000 2.543.400.000
II Các lô giáp mặt đường Nguyễn Du
1 Lô số 09 120 11.400.000.000 1.710.000.000
2 Lô số 10 120 10.320.000.000 1.548.000.000
3 Lô số 11 120 10.320.000.000 1.548.000.000
4 Lô số 12 120 10.320.000.000 1.548.000.000
5 Lô số 13 120 10.320.000.000 1.548.000.000
6 Lô số 14 120 10.320.000.000 1.548.000.000
7 Lô số 15 121 12.463.000.000 1.869.450.000
III Các lô giáp mặt đường Hồng Việt
1 Lô số 16 129,6 10.109.000.000 1.516.350.000
2 Lô số 17 123,6 8.034.000.000 1.205.100.000
3 Lô số 18 117,9 7.664.000.000 1.149.600.000
4 Lô số 19 112,2 7.293.000.000 1.093.950.000
5 Lô số 20 114,8 7.462.000.000 1.119.300.000
 
3. Hình thức bán đấu giá:
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.
Đấu từng lô riêng biệt.
4. Địa điểm, thời gian tham khảo hồ sơ tài sản và đăng ký mua hồ sơ:
Địa điểm : Tại Tầng 1 toà nhà Duy Long địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.
          Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 19/01/2015 đến ngày 04/2/2015.
5. Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính từ ngày 19/1/2015 đến ngày 04/02/2015
6. Thời hạn nộp phiếu đăng ký thăm gia đấu giá và tiền đặt trước:
          Từ 8 giờ 00’ ngày 01/02/2015 đến  11 giờ 30’ ngày 05/02/2015 tại 1 toà nhà Duy Long địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.
7) Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá và công bố kết quả:
          Thời gian: Từ 8 giờ 00’ ngày 08/02/2015
          Địa điểm tổ chức: Nhà Hàng hoa đào, địa chỉ: Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.
 
Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh (B/c);
- TT thành ủy, HĐND thành phố (B/c);
- TT UBND thành phố (B/c);
- Sở TN&MT, XD,Tư pháp, Tài chính;
- Cục thuế tỉnh;
- TT dịch vụ đấu giá TS;
- Lưu VP.
  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BÁN
 ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
 
 (Đã ký)
 
 
 
 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Dương Quang Văn
 
 
 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      
            
DỰ BÁO THỜI TIẾT

            (Đêm 26  ngày 27 tháng 11 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
      Nhiều mây không mưa
. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
             Nhiệt độ thấp nhất :   13  -  15°C
             Nhiệt độ cao nhất   :   26  -  28°C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
  
  
   Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
 
             Nhiệt độ thấp nhất :  11 -  13°C
             Nhiệt độ cao nhất  :   24 -  26°C


 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
   
 Nhiều mây không mưa. Ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.
* Gió: Nhẹ.
             Nhiệt độ thấp nhất  :    12 - 14 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   26 - 28°C

        ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Văn bản mới

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1121
  • Tháng hiện tại: 62708
  • Tổng lượt truy cập: 9512289