Tên / Số / ký hiệu : 722/QĐ-BCĐPTĐTTX
Về việc / trích yếu

Về việc thành lập Ban chuẩn bị dự án Phát triển đô thị thị xã Cao Bằng

Ngày ban hành 08/06/2012
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Hoàng Anh
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND
Xem : 3358 Tải về
Nội dung chi tiết
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - THỊ XÃ CAO BẰNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020;
Thực hiện Văn bản số 1418/TTg-QHQT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương tiếp nhận Dự án nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của WB;
Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án Phát triển đô thị - thị xã Cao Bằng;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thị xã tại Tờ trình số 83/Tr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2012 về việc đề nghị thành lập Ban chuẩn bị dự án Phát triển đô thị - thị xã Cao Bằng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chuẩn bị dự án Phát triển đô thị - thị xã Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Ban chuẩn bị dự án), gồm các thành viên sau:
1. Ông Lưu Quang Minh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng, Trưởng ban.
2. Ông Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã, Phó Trưởng ban thường trực.
3. Ông Ngân Văn Pao, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban.
4. Các thành viên (tổng số 12 thành viên):
- Bà Hà Thị Lý, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Ông Lương Tuấn Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chuyên viên phòng Hạ tầng kỹ thuật - quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng.
- Ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã
- Ông Hà Ngọc Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã.
- Ông Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thị xã.
- Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã.
- Ông Nông Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân thị xã.
- Ông Bùi Văn Hiệp, Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thị xã.
- Ông Lê Thanh Tuân, Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã.
- Ông Nguyễn Chí Công, Cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã.
- Bà Hà Thị Bích Tâm, Kế toán Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thị xã.
Điều 2. Ban Chuẩn bị dự án có chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án kể từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác liên quan đến dự án phát triển đô thị thị xã do Ban chỉ đạo dự án giao.
- Ban chuẩn bị dự án được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân thị xã đối với các văn bản do Trưởng ban và các Phó Trưởng ban thường trực ký; Văn phòng Ban chuẩn bị dự án đặt tại Uỷ ban nhân dân thị xã; kinh phí hoạt động của Ban chuẩn bị dự án thực hiện theo quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng hiện hành.
- Ban chuẩn bị dự án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
 
 
Nguyễn Hoàng Anh
 
 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      
         
   DỰ BÁO THỜI TIẾT

               (Đêm 27 ngày 28 tháng 03 năm 2020)
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
        Nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng.

             Nhiệt độ thấp nhất :   19 -  21 °C
             Nhiệt độ cao nhất   :   23 -  25°C

 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
     
Nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Ngày giảm mây trời hửng nắng.
             Nhiệt độ thấp nhất :   16 -  18°C
             Nhiệt độ cao nhất   :   22  -  24°C

 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
       
 Nhiều mây đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi. Ngày giảm mây trời hửng nắng.
            **Gió: Đông bắc cấp 2.
             Nhiệt độ thấp nhất  :   18 - 20 °C
             Nhiệt độ cao nhất    :   23 - 25 °C.
 
Cảnh báo: Các địa phương trong tỉnh cần đề phòng lốc, sét và có thể mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông.
 
              ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Văn bản mới

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1107
  • Tháng hiện tại: 72907
  • Tổng lượt truy cập: 8897192