Công bố danh sách những người trúng cử ĐB HĐND thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2016- 2021

Đăng lúc: Thứ hai - 30/05/2016 14:29 - Người đăng bài viết: VS
Ngày 27/5/2016, Ủy ban Bầu cử thành phố Cao Bằng đã công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2016- 2011.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn Thành phố cao Bằng  đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
 Tổng số đại biểu ứng cử HĐND Thành phố khá XXI, nhiệm kỳ 2016- 2011 là 50 người, được phân bổ ở 10 đơn vị bầu cử, số đại biểu trúng cử là 30 người gồm các ông, bà sau:

Họ và tên

Đơn vị
bầu cử

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới tính

Quê quán

Nghề nghiệp, chức vụ

 
 

Nông Thị An

Số 5

19/6/1964

Nữ

Phường Ngọc Xuân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng

 

Đàm Thị Bình

Số 7

01/01/1977

Nữ

Xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Bằng

 

Hoàng Thị Bình

Số 7

10/5/1977

Nữ

Xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Bằng

 

Đinh Gia Cảnh

Số 6

24/01/1978

Nam

Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng

 

Nguyễn Minh Châu

Số 5

18/3/1978

Nam

Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội

 - Công chức
 - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng thành phố Cao Bằng

 

Nguyễn Văn Di

 Số 9

19/02/1983

Nam

Xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 - Cán bộ
 - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cao Bằng

 

Nông  Thị Kiều Diễm

 Số 9

04/12/1982

Nữ

Phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Công chức
 - Phó chánh Thanh tra thành phố Cao Bằng

 

Đàm Văn Dũng

Số 4

13/8/1961

Nam

Xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng

 

Nông Thế Điều

 Số 8

29/11/1963

Nam

Xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng

 

Nguyễn Ngọc Hà

Số 3

25/10/1981

Nữ

Xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng

 

Đặng Thái Hạ

Số 4

27/7/1962

Nam

Xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

 - Công an
 - Trưởng Công an thành phố Cao Bằng

 

Đoàn Thị Hạnh

Số 4

01/4/1964

Nữ

Phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, phường Sông Hiến, thành phố  Cao Bằng

 

La Thị Vũ Hiền

Số 1

22/7/1978

Nữ

Thị Trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng

 

Lê Thanh Huấn

Số 7

05/02/1969

Nam

Xã Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng

 

Nguyễn Thị Kim Huệ

Số 1

08/01/1974

Nữ

Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

 

Lương Tuấn Hùng

Số 2

12/12/1978

Nam

Xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng

 

Nguyễn Việt Hưng

 Số 10

06/12/1977

Nam

Xã Phi Hải, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Bằng

 

Hoàng Văn Lợi

Số 6

17/10/1960

Nam

Xã Ngũ Lão, huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng

 

Hoàng Văn Lưu

 Số 8

14/4/1969

Nam

Xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Trưởng Ban Dân vận Thảnh ủy Cao Bằng

 

Hoàng Hải Ngọc

Số 3

18/4/1974

Nam

Xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

 - Bộ đội
 - Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Cao Bằng

 

Nông Hồng Nhiễu

 Số 9

10/12/1982

Nữ

Xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

 

Sầm Thu Oanh

Số 2

22/5/1974

Nữ

Xã Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cao Bằng

 

La Thị Phương

 Số 10

18/02/1967

Nữ

Xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng

 

Nông Trường Thành

Số 3

29/10/1974

Nam

Xã Bình Lăng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sông Bằng

 

Phương Thị Thế

 Số 10

10/9/1966

Nữ

Xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng

 

Nông Thị Minh Thiên

Số 2

10/7/1983

Nữ

Xã Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng

 

Bế Thị Thanh Thủy

Số 5

07/8/1974

Nữ

Phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Công chức
 - Hiệu trưởng Tiểu học Đề Thám thành phố Cao Bằng

 

Nông Minh Tiến

 Số 8

30/11/1980

Nam

Xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

 - Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng

 

Nguyễn Thanh Vũ

Số 6

05/12/1963

Nam

Xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Bằng

 

Lâm Đức Xuân

Số 1

01/11/1978

Nam

Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 - Cán bộ
 - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng

 
 

Nguồn tin: ubndtp.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

               DỰ BÁO THỜI TIẾT
       TIN MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC CAO BẰNG
     
   
 Chiều nay (17/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc. Trên cao áp 
cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây. Hội tụ gió trên mực 1500m duy trì trên khu vực.
     Dự báo: Chiều tối và đêm nay(17/6), do ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp phân tích trên kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m. Nên ở các địa phương trong tỉnh có mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30 - 50mm)/24h, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
     Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng kéo dài hết ngày 18/6, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm.
     Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
         
           Đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
         Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    24  -  26oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:      32  -  34oC.

+ Khu vực Nguyên Bình và Các huyện Phía Đông
        
Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng.
                   Nhiệt độ thấp nhất:  23  -  25oC.
                   Nhiệt độ cao nhất:    30  -  32oC.

+Khu vực Thành phố Cao Bằng:

       Nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng nóng.
            Gió: Nam cấp 2.
                     Nhiệt độ thấp nhất:   24  -  26oC.
                     Nhiệt độ cao nhất:     32  -  34oC.


                 
            

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Văn bản mới

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 15
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 142
  • Tháng hiện tại: 53423
  • Tổng lượt truy cập: 8022841


NHÀ TÀI TRỢ