Thành phố có tân Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Mới đây, thành phố Cao Bằng vừa có tân Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021
       Ngày 13/5/2020, Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2760-QĐ/TU về việc chuẩn y chức danh Phó bí thư Thường trực Thành ủy Cao Bằng, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Lâm Đức Xuân, UVBTV Thành ủy, PCT UBND thành phố. Ngày 14/5/2020, HĐND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Đ/c  Lâm Đức Xuân.
Đ/c Dương Quang Văn, Bí thư Thành ủy (ngoài cùng bên phải) và Đ/c Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố (ngoài cùng bên trái)  tặng hoa chúc mừng Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Đức Xuân và Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Huệ Chi
 
       Cùng thời gian này, UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. Trước đó, HĐND thành phố Cao Bằng cũng đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố, đối với đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi.  

Tác giả bài viết: Bùi Toàn