Thành ủy: Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 5, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 05/10, Đảng bộ thành phố Cao Bằng đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 5, khóa XVIII nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Trọng Hùng, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Nông Văn Ngô, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Về phía thành phố có các đồng chí: Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Lâm Đức Xuân, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ thành phố khóa XVIII.
         9 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Cao Bằng, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị nên hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là giá trị công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 198,5 tỷ đồng, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2020; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, thương mại ước đạt 2.635 tỷ đồng, đạt 77,%% so với kế hoạch; Tính đến 30/9/2020, Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 275 tỷ đồng, bằng 89,7% so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 5.754 tấn, tổ chức thành công lễ công bố xã Vĩnh Quang đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Chu Trinh đạt 14/19 tiêu chí, hiện còn 5 tiêu chí đang được xã và Ban chỉ đạo của thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Công tác quản lý đô thị tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, thành phố đã lập 03 tổ công tác do các đồng chí: Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND làm tổ trưởng để chỉ đạo đồng loạt ra quân thiết lập lại trật tự đô thị; Thành lập Ban chỉ đạo các dự án hạ tầng quan trọng của thành phố Cao Bằng, tính đến 30/9 đã giải ngân được 336,5 tỷ đồng, đạt 62,9% KH. Các công tác văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Thành phố đã chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức thành Đại hội cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết nạp 36 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên trong toàn đảng bộ lên 7.461 đảng viên.  

Đ/c Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cao Bằng phát biểu khai mạc

 
          Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị, phường, xã đã tập trung thảo luận và cho ý kiến liên quan đến: Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII; Một số nhiệm vụ thiết kế đô thị và quy định quản lý kiến trúc xây dựng phường Hợp Giang; Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu như: Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; Cho ý kiến Đề án đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố; Công tác phát triển đảng viên; Giảm tỷ lệ nghèo...

 Đ/c Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 
          Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ  9 tháng đầu năm 2020, trong đó, nổi bật là Thành ủy đã chủ động chỉ đạo xây dựng quy chế, chương trình hành động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí UVBTV, UV BCH Đảng bộ; Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngân sách nhà nước, Giải ngân vốn xây dựng cơ bản; Làm tốt công tác phối hợp với tỉnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền; tuyên truyền cổ động trực quan; chỉnh trang đô thị phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời đề nghị trong thời gian tới: Tập thể cấp ủy, chính quyền thành phố cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ thiết kế đô thị và quy định quản lý kiến trúc xây dựng phường Hợp Giang; Đề án đặt tên đường phố và một số công trình công cộng trên địa bàn cần có nghiên cứu kỹ lưỡng, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành xem xét, trước khi đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân; Kịp thời sửa đổi bổ sung và cụ thể hóa các nội quy, quy chế theo đúng quy định của Tỉnh và Trung ương, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ.

Đ/c Lương Tuấn Hùng,  Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

 
          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Lương Tuấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đề nghị: Để thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố khóa XVIII đề ra, Cấp ủy đảng và chính quyền từ thành phố đến phường xã cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác quán triệt, học tập, phổ biến, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản mới ban hành của Đảng, của Tỉnh và Thành ủy đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân; Tập trung chỉ đạo các Chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm, hướng dẫn quần chúng ưu tú để thực hiện quy trình kết nạp đảng viên mới; Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong xã hội; Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, phù hợp với tình hình hiện nay; Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh giao trong công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX...

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Lã Tùng