UBND thành phố Cao Bằng lên kế hoạch ứng phó khi có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không may nhiễm Covid-19

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về nội dung và ý nghĩa của việc phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện công tác phòng, chống Covid-19. Mới đây, UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Thành ủy - HĐND -UBND- UBMTTQ thành phố.
        Theo đó, UBND thành phố đã đề ra 02 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu chung đó là: Nhằm sớm phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19, xử lý kịp thời không để xảy ra dịch lây lan, tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch, quyết tâm không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc và trực trực UBNDmắc bệnh COVID-19. Trong đó, công tác tuyên truyền được thành phố đặt lên hàng đầu, đi cùng với đó là công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh với việc yêu cầu thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
        Cũng theo kế hoạch, UBND thành phố đã xây dựng kịch bản dự kiến và xử lý các tình huống xảy ra theo 3 cấp độ gồm: Khi chưa khi nhận trường hợp mắc bệnh trong cơ quan, đơn vị; Khi nghi ngờ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc dịch bệnh bệnh Covid-19 trong trụ sở cơ quan, đơn vị và cấp độ 3 là cấp độ cao nhất khi phát hiện bệnh dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị  phải đóng toàn bộ trụ sở, lập tức thông báo ngay cho cơ quan Y tế, đơn vị chủ quản và người nhà của bệnh nhân biết, thực hiện việc rà soát và tham mưu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm diễn biến của bệnh dịch, đồng thời tăng cường ngay công tác phun khử trùng toàn bộ trụ sở, phối hợp với đơn vị y tế trong việc khoanh vùng ổ dịch, cách ly hoàn toàn người nhiễm, nghi nhiễm và có tiếp xúc với người nhiễm.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn