Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố Cao Bằng đã giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Sông Bằng và xã Vĩnh Quang.
        Qua giám sát tại 02 phường xã cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 42/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và thực hiện theo kế hoạch của tỉnh và thành phố, phường Sông Bằng và xã Vĩnh Quang đã chủ động ban hành văn bản, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, việc thống kê, rà soát các đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch và không bỏ sót đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.  Đến nay, 02 phường xã Sông Bằng và Vĩnh Quang đã hoàn thành việc chi trả cho 456 đối tượng là người có công; hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 754 triệu đồng. Trong đó, phường Sông Bằng có 255 đối tượng với tổng số tiền hỗ trợ trên 422 triệu đồng; xã Vĩnh Quang có 201 đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền trên 332 triệu đồng. 
        Nhìn chung thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Sông Bằng và xã Vĩnh Quang được thực hiện kịp thời, chặt chẽ và đảm bảo đúng đối tượng; Việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp trên hỗ trợ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa tổ, xóm.
        Tại các buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đề nghị chính quyền phường, xã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến cách thực tổ chức thực hiện việc thống kê rà soát các đối tượng; Việc thông báo đến các công ty, doanh nghiệp có sử dụng lao động để thực hiện việc kê khai, hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ...

Đoàn giám sát làm việc tại xã UBND xã Vĩnh Quang

 
         Đoàn giám sát MTTQ thành phố đã yêu cầu chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị của phường cần tăng cường hơn nữa trong công tác truyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm bắt dư luận sau khi thực hiện việc hỗ trợ; Tiếp tục chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tích cực giám sát việc hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng, không để các đối tượng lợi dụng chính sách hỗ trợ để trục lợi, đồng thời đề nghị 02 phường, xã Sông Bằng và Vĩnh Quang cần tiếp tục rà soát các đối tượng chưa được thụ hưởng để thực hiện chính sách hỗ trợ, tránh bỏ sót gây thiệt thòi cho người dân.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Đình Trung