Thời sự (56 Phát thanh) (219097 lượt nghe)
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 0] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 38] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 42] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 26/02/2018

Chương trình ngày 28/3/2018 (0 Phát thanh) (11 lượt nghe)

Văn hóa - Văn nghệ (59 Phát thanh) (116008 lượt nghe)
Hồn Then - Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Triệu Thị Mai [ Đã nghe: 884] Hồn Then - Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Triệu Thị Mai
Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Lời thơ: Nguyễn Nhật Tân [ Đã nghe: 1194] Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Lời thơ: Nguyễn Nhật Tân
Cao Bằng mến thương - Ngọc Dương [ Đã nghe: 1103] Cao Bằng mến thương - Ngọc Dương
Cao Bằng non nước ngàn năm [ Đã nghe: 1068] Cao Bằng non nước ngàn năm
Cao Bằng non nước quê hương [ Đã nghe: 798] Cao Bằng non nước quê hương
Lên Cao Bằng càng thêm nhớ Bác - Lê Đăng Khoa [ Đã nghe: 682] Lên Cao Bằng càng thêm nhớ Bác - Lê Đăng Khoa
Cô giáo Cao Bằng - Phạm Đình Chiến [ Đã nghe: 1296] Cô giáo Cao Bằng - Phạm Đình Chiến
Về Cao Bằng 2 [ Đã nghe: 3859] Về Cao Bằng 2
Cao Bằng quê hương [ Đã nghe: 1250] Cao Bằng quê hương
Khúc hát Cao Bằng - Vũ Thạch Hùng [ Đã nghe: 820] Khúc hát Cao Bằng - Vũ Thạch Hùng
Cao Bằng nhớ - Quang Hiển [ Đã nghe: 907] Cao Bằng nhớ - Quang Hiển
Lung linh TP Cao Bằng - Lã Quốc Doanh [ Đã nghe: 5087] Lung linh TP Cao Bằng - Lã Quốc Doanh
Thành phố Cao Bằng mến yêu của tôi - Dương Liễu [ Đã nghe: 1952] Thành phố Cao Bằng mến yêu của tôi - Dương Liễu
Ơi Thành phố Cao Bằng - Trần Sòi [ Đã nghe: 2791] Ơi Thành phố Cao Bằng - Trần Sòi
Thênh thang Thành phố Cao Bằng – Hoàng Hải Thụ [ Đã nghe: 1567] Thênh thang Thành phố Cao Bằng – Hoàng Hải Thụ
Thành phố Cao Bằng ơi – Bế Kha [ Đã nghe: 1956] Thành phố Cao Bằng ơi – Bế Kha
Về Cao Bằng – Vũ Đông [ Đã nghe: 3168] Về Cao Bằng – Vũ Đông
Cao Bằng vững bước tới tương lai – Bế Ngọc Dương [ Đã nghe: 1535] Cao Bằng vững bước tới tương lai – Bế Ngọc Dương
Thành phố Cao Bằng tôi yêu – Đinh Trọng Tuấn [ Đã nghe: 1612] Thành phố Cao Bằng tôi yêu – Đinh Trọng Tuấn
Thành phố trẻ biên cương – Nguyễn La Tuân [ Đã nghe: 1523] Thành phố trẻ biên cương – Nguyễn La Tuân
Rực rỡ Thành phố Cao Bằng – Lã Quốc Doanh [ Đã nghe: 2254] Rực rỡ Thành phố Cao Bằng – Lã Quốc Doanh
Chào Thành phố Cao Bằng – Dương Liễu [ Đã nghe: 2790] Chào Thành phố Cao Bằng – Dương Liễu
Nhớ về Pác Bó - Phan Nhân [ Đã nghe: 1885] Nhớ về Pác Bó - Phan Nhân
Điệu Then vinh - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 2030] Điệu Then vinh - Phạm Tịnh
Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Nguyễn Tài Tuệ [ Đã nghe: 1129] Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Nguyễn Tài Tuệ
Ánh trăng Bản Giốc (then tính) - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1725] Ánh trăng Bản Giốc (then tính) - Phạm Tịnh
34 Ngôi sao đầu tiên - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 3288] 34 Ngôi sao đầu tiên - Phạm Tịnh
Cao Bằng ngày mới - Bảo Chung [ Đã nghe: 3094] Cao Bằng ngày mới - Bảo Chung
Về miền non nước - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1850] Về miền non nước - Phạm Tịnh
Trở lại Cao Bằng - Tân Huyền [ Đã nghe: 2109] Trở lại Cao Bằng - Tân Huyền
Về thăm Thủ đô cách mạng - Quỳnh Hợp [ Đã nghe: 1538] Về thăm Thủ đô cách mạng - Quỳnh Hợp
Xông xênh áo chàm - Lương Nguyên [ Đã nghe: 1807] Xông xênh áo chàm - Lương Nguyên
Xuống chợ - Bảo Chung [ Đã nghe: 1180] Xuống chợ - Bảo Chung
Mùa hoa mận về [ Đã nghe: 1629] Mùa hoa mận về
Chín bậc tình yêu - An Thuyên [ Đã nghe: 1801] Chín bậc tình yêu - An Thuyên
Suối Lê Nin - Phạm Tuyên [ Đã nghe: 1732] Suối Lê Nin - Phạm Tuyên
Non nước Cao Bằng - Nguyễn Trọng Tạo [ Đã nghe: 1943] Non nước Cao Bằng - Nguyễn Trọng Tạo
Cao Bằng ngày hội [ Đã nghe: 2800] Cao Bằng ngày hội
Nàng ới - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 3310] Nàng ới - Phạm Tịnh
Hát trong ánh điện Bản Hoàng - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1164] Hát trong ánh điện Bản Hoàng - Dương Toàn Thiên
Trai bản Biooc, Gái Khuổi Slao - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1322] Trai bản Biooc, Gái Khuổi Slao - Dương Toàn Thiên
Qua Đèo Liêu - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1616] Qua Đèo Liêu - Dương Toàn Thiên
Hát bên bàn đá Bác Hồ - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1552] Hát bên bàn đá Bác Hồ - Dương Toàn Thiên
Phiên chợ quê em (Nhạc: Dương Toàn Thiên - Thơ: Đoàn Ngọc Minh) [ Đã nghe: 1550] Phiên chợ quê em (Nhạc: Dương Toàn Thiên - Thơ: Đoàn Ngọc Minh)
Tiếng chim Queng Quý - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 1635] Tiếng chim Queng Quý - Dương Toàn Thắng
Cao Bằng non nước quê hương - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 1611] Cao Bằng non nước quê hương - Dương Toàn Thắng
Khúc hát tuổi xuân - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 939] Khúc hát tuổi xuân - Dương Toàn Thắng
Quê mình được mùa - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 978] Quê mình được mùa - Dương Toàn Thắng
Lên Cao Bằng - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Trần Ngọc Trác [ Đã nghe: 1411] Lên Cao Bằng - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Trần Ngọc Trác
Sao hôm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ Trần Thị Mộng Dần [ Đã nghe: 1116] Sao hôm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ Trần Thị Mộng Dần
Tiếng gọi trong đêm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Đan Như [ Đã nghe: 1067] Tiếng gọi trong đêm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Đan Như
Đi hội hát giao duyên - Nhạc: Trần Sòi ; Thơ: Hữu Huyền [ Đã nghe: 1624] Đi hội hát giao duyên - Nhạc: Trần Sòi ; Thơ: Hữu Huyền
Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Thơ Nguyễn Nhật Tân (Ca sĩ Lê Anh Dũng) [ Đã nghe: 2003] Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Thơ Nguyễn Nhật Tân (Ca sĩ Lê Anh Dũng)
Khuổi Nặm hát mãi lời ca dâng Người- Nhạc: Lã Quốc Doanh; Lời: NSND Dương Liễu [ Đã nghe: 1699] Khuổi Nặm hát mãi lời ca dâng Người- Nhạc: Lã Quốc Doanh; Lời: NSND Dương Liễu
Lung linh Cao Bằng - Nhạc và lời Vũ Việt Hùng [ Đã nghe: 2618] Lung linh Cao Bằng - Nhạc và lời Vũ Việt Hùng
Bài ca quê hương - Nhạc và lời Bế Kha [ Đã nghe: 2420] Bài ca quê hương - Nhạc và lời Bế Kha
Hoàng Đình Giong - Anh còn sống mãi (Thơ: Hoàng Trung Phong - Nhạc Trần Sòi) [ Đã nghe: 744] Hoàng Đình Giong - Anh còn sống mãi (Thơ: Hoàng Trung Phong - Nhạc Trần Sòi)
Hành khúc đảo xa (Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Phan Thành Minh) [ Đã nghe: 956] Hành khúc đảo xa (Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Phan Thành Minh)


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT 
                Đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2018
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
          Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.
                 Nhiệt độ thấp nhất:   24   -  26°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :   35  -  37°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía 
Đông: 
          Mây thay đổi, chiều tối và đêm mai có mưa và dông ở vài nơi, ngày trời nắng.
                 Nhiệt độ thấp nhất:    23 -  25°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :    31 -  33°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:

           Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng
           Gió:  Nam cấp 2, 3.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    24 -  26°C.
                   Nhiệt độ cao nhất  :    34 -  36°C.
        

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 


 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

 • Đang truy cập: 26
 • Khách viếng thăm: 24
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 1478
 • Tháng hiện tại: 59170
 • Tổng lượt truy cập: 6792731


NHÀ TÀI TRỢ