Thời sự (76 Phát thanh) (192077 lượt nghe)
Chương trình ngày 23/6/2017 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 23/6/2017
Chương trình ngày 22/6/2017 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 22/6/2017
Chương trình ngày 21/6/2017 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 21/6/2017
Chương trình ngày 20/6/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 20/6/2017
Chương trình ngày 19/6/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 19/6/2017
Chương trình ngày 15/6/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 15/6/2017
Chương trình ngày 14/6/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 14/6/2017
Chương trình ngày 13/6/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 13/6/2017
Chương trình ngày 12/6/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 12/6/2017
Chương trình ngày 9/6/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 9/6/2017
Chương trình ngày 8/6/2017 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 8/6/2017
Chương trình ngày 7/6/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 7/6/2017
Chương trình ngày 6/6/2017 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 6/6/2017
Chương trình ngày 5/6/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 5/6/2017
Chương trình ngày 02/6/2017 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 02/6/2017
Chương trình ngày 31/5/2017 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 31/5/2017
Chương trình ngày 30/5/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 30/5/2017
Chương trình ngày 29/5/2017 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 29/5/2017
Chương trình ngày 26/5/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 26/5/2017
Chương trình ngày 25/5/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 25/5/2017
Chương trình ngày 24/5/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 24/5/2017
Chương trình ngày 23/5/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 23/5/2017
Chương trình ngày 22/5/2017 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 22/5/2017
Chương trình ngày 19/5/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 19/5/2017
Chương trình ngày 18/5/2017 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 18/5/2017
Chương trình ngày 17/5/2017 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 17/5/2017
Chương trình ngày 16/5/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 16/5/2017
Chương trình ngày 15/5/2017 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 15/5/2017
Chương trình ngày 12/5/2017 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 12/5/2017
Chương trình ngày 11/5/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 11/5/2017
Chương trình ngày 10/5/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 10/5/2017
Chương trình ngày 9/5/2017 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 9/5/2017
Chương trình ngày 08/5/2017 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 08/5/2017
Chương trình ngày 5/5/2017 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 5/5/2017
Chương trình ngày 4/5/2017 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 4/5/2017
Chương trình ngày 3/5/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 3/5/2017
Chương trình ngày 28/4/2017 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 28/4/2017
Chương trình ngày 27/4/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 27/4/2017
Chương trình ngày 26/4/2017 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 26/4/2017
Chương trình ngày 25/4/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 25/4/2017
Chương trình ngày 24/4/2017 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 24/4/2017
Chương trình ngày 21/4/2017 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 21/4/2017
Chương trình ngày 20/4/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 20/4/2017
Chương trình ngày 19/4/2017 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 19/4/2017
Chương trình ngày 18/4/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 18/4/2017
Chương trình ngày 17/4/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 17/4/2017
Chương trình ngày 14/4/2017 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 14/4/2017
Chương trình ngày 13/4/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 13/4/2017
Chương trình ngày 12/4/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 12/4/2017
Chương trình ngày 11/4/2017 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 11/4/2017
Chương trình ngày 10/4/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 10/4/2017
Chương trình ngày 07/4/2017 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 07/4/2017
Chương trình ngày 05/4/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 05/4/2017
Chương trình ngày 04/4/2017 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 04/4/2017
Chương trình ngày 03/4/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 03/4/2017
Chương trình ngày 31/3/2017 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 31/3/2017
Chương trình ngày 29/3/2017 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 29/3/2017
Chương trình ngày 28/3/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 28/3/2017
Chương trình ngày 27/3/2017 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 27/3/2017
Chương trình ngày 24 1/3/2017 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 24 1/3/2017
Chương trình ngày 23/3/2017 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 23/3/2017
Chương trình ngày 22/3/2017 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 22/3/2017
Chương trình ngày 21/3/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 21/3/2017
Chương trình ngày 20/3/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 20/3/2017
Chương trình ngày 17/3/2017 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 17/3/2017
Chương trình ngày 16/3/2017 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 16/3/2017
Chương trình ngày 15/3/2017 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 15/3/2017
Chương trình ngày 14/3/2017 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 14/3/2017
Chương trình ngày 13/3/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 13/3/2017
Chương trình ngày 10/3/2017 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 10/3/2017
Chương trình ngày 9/3/2017 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 9/3/2017
Chương trình ngày 8/3/2017 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 8/3/2017
Chương trình ngày 7/3/2017 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 7/3/2017
Chương trình ngày 6/3/2017 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 6/3/2017
Chương trình ngày 3/3/2017 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 3/3/2017
Chương trình ngày 2/3/2017 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 2/3/2017

Văn hóa - Văn nghệ (59 Phát thanh) (104128 lượt nghe)
Hồn Then - Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Triệu Thị Mai [ Đã nghe: 663] Hồn Then - Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Triệu Thị Mai
Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Lời thơ: Nguyễn Nhật Tân [ Đã nghe: 973] Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Lời thơ: Nguyễn Nhật Tân
Cao Bằng mến thương - Ngọc Dương [ Đã nghe: 878] Cao Bằng mến thương - Ngọc Dương
Cao Bằng non nước ngàn năm [ Đã nghe: 893] Cao Bằng non nước ngàn năm
Cao Bằng non nước quê hương [ Đã nghe: 680] Cao Bằng non nước quê hương
Lên Cao Bằng càng thêm nhớ Bác - Lê Đăng Khoa [ Đã nghe: 576] Lên Cao Bằng càng thêm nhớ Bác - Lê Đăng Khoa
Cô giáo Cao Bằng - Phạm Đình Chiến [ Đã nghe: 983] Cô giáo Cao Bằng - Phạm Đình Chiến
Về Cao Bằng 2 [ Đã nghe: 3218] Về Cao Bằng 2
Cao Bằng quê hương [ Đã nghe: 1015] Cao Bằng quê hương
Khúc hát Cao Bằng - Vũ Thạch Hùng [ Đã nghe: 716] Khúc hát Cao Bằng - Vũ Thạch Hùng
Cao Bằng nhớ - Quang Hiển [ Đã nghe: 710] Cao Bằng nhớ - Quang Hiển
Lung linh TP Cao Bằng - Lã Quốc Doanh [ Đã nghe: 4907] Lung linh TP Cao Bằng - Lã Quốc Doanh
Thành phố Cao Bằng mến yêu của tôi - Dương Liễu [ Đã nghe: 1807] Thành phố Cao Bằng mến yêu của tôi - Dương Liễu
Ơi Thành phố Cao Bằng - Trần Sòi [ Đã nghe: 2636] Ơi Thành phố Cao Bằng - Trần Sòi
Thênh thang Thành phố Cao Bằng – Hoàng Hải Thụ [ Đã nghe: 1453] Thênh thang Thành phố Cao Bằng – Hoàng Hải Thụ
Thành phố Cao Bằng ơi – Bế Kha [ Đã nghe: 1777] Thành phố Cao Bằng ơi – Bế Kha
Về Cao Bằng – Vũ Đông [ Đã nghe: 3000] Về Cao Bằng – Vũ Đông
Cao Bằng vững bước tới tương lai – Bế Ngọc Dương [ Đã nghe: 1405] Cao Bằng vững bước tới tương lai – Bế Ngọc Dương
Thành phố Cao Bằng tôi yêu – Đinh Trọng Tuấn [ Đã nghe: 1494] Thành phố Cao Bằng tôi yêu – Đinh Trọng Tuấn
Thành phố trẻ biên cương – Nguyễn La Tuân [ Đã nghe: 1415] Thành phố trẻ biên cương – Nguyễn La Tuân
Rực rỡ Thành phố Cao Bằng – Lã Quốc Doanh [ Đã nghe: 2005] Rực rỡ Thành phố Cao Bằng – Lã Quốc Doanh
Chào Thành phố Cao Bằng – Dương Liễu [ Đã nghe: 2229] Chào Thành phố Cao Bằng – Dương Liễu
Nhớ về Pác Bó - Phan Nhân [ Đã nghe: 1707] Nhớ về Pác Bó - Phan Nhân
Điệu Then vinh - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1825] Điệu Then vinh - Phạm Tịnh
Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Nguyễn Tài Tuệ [ Đã nghe: 1025] Tiếng hát giữa rừng Pác Bó - Nguyễn Tài Tuệ
Ánh trăng Bản Giốc (then tính) - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1544] Ánh trăng Bản Giốc (then tính) - Phạm Tịnh
34 Ngôi sao đầu tiên - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 2692] 34 Ngôi sao đầu tiên - Phạm Tịnh
Cao Bằng ngày mới - Bảo Chung [ Đã nghe: 2790] Cao Bằng ngày mới - Bảo Chung
Về miền non nước - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 1616] Về miền non nước - Phạm Tịnh
Trở lại Cao Bằng - Tân Huyền [ Đã nghe: 1995] Trở lại Cao Bằng - Tân Huyền
Về thăm Thủ đô cách mạng - Quỳnh Hợp [ Đã nghe: 1358] Về thăm Thủ đô cách mạng - Quỳnh Hợp
Xông xênh áo chàm - Lương Nguyên [ Đã nghe: 1593] Xông xênh áo chàm - Lương Nguyên
Xuống chợ - Bảo Chung [ Đã nghe: 1067] Xuống chợ - Bảo Chung
Mùa hoa mận về [ Đã nghe: 1492] Mùa hoa mận về
Chín bậc tình yêu - An Thuyên [ Đã nghe: 1638] Chín bậc tình yêu - An Thuyên
Suối Lê Nin - Phạm Tuyên [ Đã nghe: 1632] Suối Lê Nin - Phạm Tuyên
Non nước Cao Bằng - Nguyễn Trọng Tạo [ Đã nghe: 1782] Non nước Cao Bằng - Nguyễn Trọng Tạo
Cao Bằng ngày hội [ Đã nghe: 2619] Cao Bằng ngày hội
Nàng ới - Phạm Tịnh [ Đã nghe: 3157] Nàng ới - Phạm Tịnh
Hát trong ánh điện Bản Hoàng - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 942] Hát trong ánh điện Bản Hoàng - Dương Toàn Thiên
Trai bản Biooc, Gái Khuổi Slao - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1156] Trai bản Biooc, Gái Khuổi Slao - Dương Toàn Thiên
Qua Đèo Liêu - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1509] Qua Đèo Liêu - Dương Toàn Thiên
Hát bên bàn đá Bác Hồ - Dương Toàn Thiên [ Đã nghe: 1374] Hát bên bàn đá Bác Hồ - Dương Toàn Thiên
Phiên chợ quê em (Nhạc: Dương Toàn Thiên - Thơ: Đoàn Ngọc Minh) [ Đã nghe: 1442] Phiên chợ quê em (Nhạc: Dương Toàn Thiên - Thơ: Đoàn Ngọc Minh)
Tiếng chim Queng Quý - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 1522] Tiếng chim Queng Quý - Dương Toàn Thắng
Cao Bằng non nước quê hương - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 1450] Cao Bằng non nước quê hương - Dương Toàn Thắng
Khúc hát tuổi xuân - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 824] Khúc hát tuổi xuân - Dương Toàn Thắng
Quê mình được mùa - Dương Toàn Thắng [ Đã nghe: 849] Quê mình được mùa - Dương Toàn Thắng
Lên Cao Bằng - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Trần Ngọc Trác [ Đã nghe: 1311] Lên Cao Bằng - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Trần Ngọc Trác
Sao hôm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ Trần Thị Mộng Dần [ Đã nghe: 1019] Sao hôm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ Trần Thị Mộng Dần
Tiếng gọi trong đêm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Đan Như [ Đã nghe: 964] Tiếng gọi trong đêm - Nhạc: Dương Toàn Thắng; Thơ: Đan Như
Đi hội hát giao duyên - Nhạc: Trần Sòi ; Thơ: Hữu Huyền [ Đã nghe: 1508] Đi hội hát giao duyên - Nhạc: Trần Sòi ; Thơ: Hữu Huyền
Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Thơ Nguyễn Nhật Tân (Ca sĩ Lê Anh Dũng) [ Đã nghe: 1735] Cao Bằng thân yêu - Nhạc: Văn Ký - Thơ Nguyễn Nhật Tân (Ca sĩ Lê Anh Dũng)
Khuổi Nặm hát mãi lời ca dâng Người- Nhạc: Lã Quốc Doanh; Lời: NSND Dương Liễu [ Đã nghe: 1466] Khuổi Nặm hát mãi lời ca dâng Người- Nhạc: Lã Quốc Doanh; Lời: NSND Dương Liễu
Lung linh Cao Bằng - Nhạc và lời Vũ Việt Hùng [ Đã nghe: 2193] Lung linh Cao Bằng - Nhạc và lời Vũ Việt Hùng
Bài ca quê hương - Nhạc và lời Bế Kha [ Đã nghe: 2083] Bài ca quê hương - Nhạc và lời Bế Kha
Hoàng Đình Giong - Anh còn sống mãi (Thơ: Hoàng Trung Phong - Nhạc Trần Sòi) [ Đã nghe: 638] Hoàng Đình Giong - Anh còn sống mãi (Thơ: Hoàng Trung Phong - Nhạc Trần Sòi)
Hành khúc đảo xa (Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Phan Thành Minh) [ Đã nghe: 788] Hành khúc đảo xa (Nhạc: Bế Ngọc Dương - Thơ: Phan Thành Minh)


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

     DỰ BÁO THỜI TIẾT
           Đêm 23 ngày 24 tháng 6 năm 2017 
 

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:
         Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông. Trưa, chiều giảm mây trời nắng
              Nhiệt độ thấp nhất:   24  -  26°C.
              Nhiệt độ cao nhất  :   33  -  35°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía Đông:
         Đêm nhiều mây có mưa rào và dông. Ngày giảm mây trời nắng.
               Nhiệt độ thấp nhất:   23  -  25°C.
               Nhiệt độ cao nhất  :   30  -  32°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:
       Đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông. Trưa, chiều giảm mây trời nắng
             Gió: Nam cấp 2.
               Nhiệt độ thấp nhất:   24  -  26°C.
               Nhiệt độ cao nhất  :   32  -  34°C.


            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

 • Đang truy cập: 50
 • Khách viếng thăm: 49
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1348
 • Tháng hiện tại: 102990
 • Tổng lượt truy cập: 5496724


NHÀ TÀI TRỢ