Thời sự (67 Phát thanh) (266778 lượt nghe)
Chương trình ngày 13/11/2019 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 13/11/2019
Chương trình ngày 12/11/2019 [ Đã nghe: 3] Chương trình ngày 12/11/2019
Chương trình ngày 11/11/2019 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 11/11/2019
Chương trình ngày 7/11/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 7/11/2019
Chương trình ngày 6/11/2019 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 6/11/2019
Chương trình ngày 5/11/2019 [ Đã nghe: 7] Chương trình ngày 5/11/2019
Chương trình ngày 4/11/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 4/11/2019
Chương trình ngày 01/11/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 01/11/2019
Chương trình ngày 31/10/2019 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 31/10/2019
Chương trình ngày 30/10/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 30/10/2019
Chương trình ngày 29/10/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 29/10/2019
Chương trình ngày 28/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 28/10/2019
Chương trình ngày 25/10/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 25/10/2019
Chương trình ngày 24/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 24/10/2019
Chương trình ngày 23/10/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 23/10/2019
Chương trình ngày 22/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 22/10/2019
Chương trình ngày 21/10/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 21/10/2019
Chương trình ngày 18/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 18/10/2019
Chương trình ngày 17/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 17/10/2019
Chương trình ngày 16/10/2019 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 16/10/2019
Chương trình ngày 15/10/2019 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 15/10/2019
Chương trình ngày 14/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 14/10/2019
Chương trình ngày 11/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 11/10/2019
Chương trình ngày 10/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 10/10/2019
Chương trình ngày 9/10/2019 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 9/10/2019
Chương trình ngày 8/10/2019 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 8/10/2019
Chương trình ngày 7/10/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 7/10/2019
Chương trình ngày 4/10/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 4/10/2019
Chương trình ngày 3/10/2019 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 3/10/2019
Chương trình ngày 2/10/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 2/10/2019
Chương trình ngày 1/10/2019 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 1/10/2019
Chương trình ngày 30/9/2019 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 30/9/2019
Chương trình ngày 27/9/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 27/9/2019
Chương trình ngày 26/9/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 26/9/2019
Chương trình ngày 25/9/2019 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 25/9/2019
Chương trình ngày 24/9/2019 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 24/9/2019
Chương trình ngày 23/9/2019 [ Đã nghe: 22] Chương trình ngày 23/9/2019
Chương trình ngày 20/9/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 20/9/2019
Chương trình ngày 19/9/2019 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 19/9/2019
Chương trình ngày 18/9/2019 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 18/9/2019
Chương trình ngày 17/9/2019 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 17/9/2019
Chương trình ngày 16/9/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 16/9/2019
Chương trình ngày 13/9/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 13/9/2019
Chương trình ngày 12/9/2019 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 12/9/2019
Chương trình ngày 11/9/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 11/9/2019
Chương trình ngày 10/9/2019 [ Đã nghe: 25] Chương trình ngày 10/9/2019
Chương trình ngày 9/9/2019 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 9/9/2019
Chương trình ngày 6/9/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 6/9/2019
Chương trình ngày 5/9/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 5/9/2019
Chương trình ngày 3/9/2019 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 3/9/2019
Chương trình ngày 29/8/2019 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 29/8/2019
Chương trình ngày 28/8/2019 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 28/8/2019
Chương trình ngày 27/8/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 27/8/2019
Chương trình ngày 26/8/2019 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 26/8/2019
Chương trình ngày 23/8/2019 [ Đã nghe: 31] Chương trình ngày 23/8/2019
Chương trình ngày 22/8/2019 [ Đã nghe: 37] Chương trình ngày 22/8/2019
Chương trình ngày 21/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 21/8/2019
Chương trình ngày 20/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 20/8/2019
Chương trình ngày 19/8/2019 [ Đã nghe: 33] Chương trình ngày 19/8/2019
Chương trình ngày 16/8/2019 [ Đã nghe: 32] Chương trình ngày 16/8/2019
Chương trình ngày 13/8/2019 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 13/8/2019
Chương trình ngày 12/8/2019 [ Đã nghe: 36] Chương trình ngày 12/8/2019
Chương trình ngày 09/8/2019 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 09/8/2019
Chương trình ngày 8/8/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 8/8/2019
Chương trình ngày 7/8/2019 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 7/8/2019
Chương trình ngày 6/8/2019 [ Đã nghe: 40] Chương trình ngày 6/8/2019
Chương trình ngày 5/8/2019 [ Đã nghe: 39] Chương trình ngày 5/8/2019


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

                  
          DỰ BÁO THỜI TIẾT
          Đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2019

+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm:  
        Nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ ở vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét.
                  Nhiệt độ thấp nhất:     14 - 16oC
                  Nhiệt độ cao nhất:      23 -  25oC
 + Khu vực Nguyên Bình và các huyện Phía Đông:
        Nhiều mây có mưa, mưa nhỏ ở nhiều nơi. Ngày giảm mây hửng nắng, trời rét.
                  Nhiệt độ thấp nhất:     12 – 140C
                  Nhiệt độ cao nhất:       22 - 240C
 + Khu vực Thành phố Cao Bằng:
         Nhiều mây có mưa, mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm và sáng trời rét.
        Gió:  Đông bắc cấp 2         
                  Nhiệt độ thấp nhất:      13 – 150C
                  Nhiệt độ cao nhất:        23 - 250C
                          

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 

 

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 47
  • Hôm nay: 346
  • Tháng hiện tại: 53309
  • Tổng lượt truy cập: 8526617