Thời sự (80 Phát thanh) (220774 lượt nghe)
Chương trình ngày 22/6/2018 [ Đã nghe: 1] Chương trình ngày 22/6/2018
Chương trình ngày 21/6/2018 [ Đã nghe: 2] Chương trình ngày 21/6/2018
Chương trình ngày 20/6/2018 [ Đã nghe: 4] Chương trình ngày 20/6/2018
Chương trình ngày 19/6/2018 [ Đã nghe: 5] Chương trình ngày 19/6/2018
Chương trình ngày 18/6/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 18/6/2018
Chương trình ngày 15/6/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 15/6/2018
Chương trình ngày 14/6/2018 [ Đã nghe: 6] Chương trình ngày 14/6/2018
Chương trình ngày 13/6/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 13/6/2018
Chương trình ngày 12/6/2018 [ Đã nghe: 8] Chương trình ngày 12/6/2018
Chương trình ngày 11/6/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 11/6/2018
Chương trình ngày 8/6/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 8/6/2018
Chương trình ngày 7/6/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 7/6/2018
Chương trình ngày 5/6/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 5/6/2018
Chương trình ngày 4/6/2018 [ Đã nghe: 10] Chương trình ngày 4/6/2018
Chương trình ngày 1/6/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 1/6/2018
Chương trình ngày 31/5/2018 [ Đã nghe: 11] Chương trình ngày 31/5/2018
Chương trình ngày 30/5/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 30/5/2018
Chương trình ngày 29/5/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 29/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 12] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 28/5/2018 [ Đã nghe: 9] Chương trình ngày 28/5/2018
Chương trình ngày 25/5/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 25/5/2018
Chương trình ngày 24/5/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 24/5/2018
Chương trình ngày 23/5/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 23/5/2018
Chương trình ngày 22/5/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 22/5/2018
Chương trình ngày 21/5/2018 [ Đã nghe: 15] Chương trình ngày 21/5/2018
Chương trình ngày 18/5/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 18/5/2018
Chương trình ngày 17/5/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 17/5/2018
Chương trình ngày 16/5/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 16/5/2018
Chương trình ngày 15/5/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 15/5/2018
Chương trình ngày 14/5/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 14/5/2018
Chương trình ngày 11/5/2018 [ Đã nghe: 13] Chương trình ngày 11/5/2018
Chương trình ngày 10/5/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 10/5/2018
Chương trình ngày 9/5/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 9/5/2018
Chương trình ngày 8/5/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 8/5/2018
Chương trình ngày 7/5/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 7/5/2018
Chương trình ngày 4/5/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 4/5/2018
Chương trình ngày 3/5/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 3/5/2018
Chương trình ngày 2/5/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 2/5/2018
Chương trình ngày 27/4/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 27/4/2018
Chương trình ngày 26/4/2018 [ Đã nghe: 16] Chương trình ngày 26/4/2018
Chương trình ngày 24/4/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 24/4/2018
Chương trình ngày 23/4/2018 [ Đã nghe: 14] Chương trình ngày 23/4/2018
Chương trình ngày 20/4/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 20/4/2018
Chương trình ngày 19/4/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 19/4/2018
Chương trình ngày 18/4/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 18/4/2018
Chương trình ngày 17/4/2018 [ Đã nghe: 17] Chương trình ngày 17/4/2018
Chương trình ngày 16/4/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 16/4/2018
Chương trình ngày 13/4/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 13/4/2018
Chương trình ngày 12/4/2018 [ Đã nghe: 19] Chương trình ngày 12/4/2018
Chương trình ngày 11/4/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 11/4/2018
Chương trình ngày 10/4/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 10/4/2018
Chương trình ngày 9/4/2018 [ Đã nghe: 21] Chương trình ngày 9/4/2018
Chương trình ngày 6/4/2018 [ Đã nghe: 18] Chương trình ngày 6/4/2018
Chương trình ngày 5/4/2018 [ Đã nghe: 23] Chương trình ngày 5/4/2018
Chương trình ngày 4/4/2018 [ Đã nghe: 20] Chương trình ngày 4/4/2018
Chương trình ngày 3/4/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 3/4/2018
Chương trình ngày 2/4/2018 [ Đã nghe: 28] Chương trình ngày 2/4/2018
Chương trình ngày 30/3/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 30/3/2018
Chương trình ngày 29/3/2018 [ Đã nghe: 26] Chương trình ngày 29/3/2018
Chương trình ngày 28/3/2018 [ Đã nghe: 24] Chương trình ngày 28/3/2018
Chương trình ngày 27/3/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 27/3/2018
Chương trình ngày 26/3/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 26/3/2018
Chương trình ngày 23/3/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 23/3/2018
Chương trình ngày 22/3/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 22/3/2018
Chương trình ngày 21/3/2018 [ Đã nghe: 29] Chương trình ngày 21/3/2018
Chương trình ngày 20/3/2018 [ Đã nghe: 27] Chương trình ngày 20/3/2018
Chương trình ngày 19/3/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 19/3/2018
Chương trình ngày 16/3/2018 [ Đã nghe: 30] Chương trình ngày 16/3/2018
Chương trình ngày 15/3/2018 [ Đã nghe: 35] Chương trình ngày 15/3/2018
Chương trình ngày 14/3/2018 [ Đã nghe: 34] Chương trình ngày 14/3/2018
Chương trình ngày 9/3/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 9/3/2018
Chương trình ngày 8/3/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 8/3/2018
Chương trình ngày 7/3/2018 [ Đã nghe: 41] Chương trình ngày 7/3/2018
Chương trình ngày 6/3/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 6/3/2018
Chương trình ngày 05/3/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 05/3/2018
Chương trình ngày 02/3/2018 [ Đã nghe: 43] Chương trình ngày 02/3/2018
Chương trình ngày 01/3/2018 [ Đã nghe: 49] Chương trình ngày 01/3/2018
Chương trình ngày 28/02/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 28/02/2018
Chương trình ngày 27/02/2018 [ Đã nghe: 52] Chương trình ngày 27/02/2018
Chương trình ngày 26/02/2018 [ Đã nghe: 46] Chương trình ngày 26/02/2018


 

Truyền hình

Thời tiết hằng ngày

      DỰ BÁO THỜI TIẾT 
              TIN  CẢNH BÁO MƯA DÔNG DIỆN RỘNG
 
       Hiện nay (22/06): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc, hội tụ gió trên cao đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.
       Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục khoảng 24 – 26 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao mạnh dần lên nên từ đêm nay (22/06) các địa phương có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh và sét.
Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/06/2018. Thời gian mưa vừa, mưa to và dông mạnh tập trung vào đêm và sáng sớm.
         Cấp độ rủi ro thiên tai do tố, lốc, gió giật mạnh và sét: cấp 1

 
Đ
êm 22 ngày 23 tháng 6 năm 2018
 
+ Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: 
          Nhiều mây, có mưa rào và dông ở nhiều nơi
                 Nhiệt độ thấp nhất:   24  -  26°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :   33  -  35°C.

+ Khu vực Nguyên Bình và các huyện phía 
Đông: 
          
  Nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.
                 Nhiệt độ thấp nhất:    22  -  24°C.
                 Nhiệt độ cao nhất  :    30  -  32°C.
 
+ Khu vực Thành phố Cao Bằng:

           Nhiều mây, có mưa rào và dông.
                  Gió: Nam cấp 2, 3.
                   Nhiệt độ thấp nhất:    24  -  26°C.
                   Nhiệt độ cao nhất  :    32  -  34°C.
        

            ( Trung tâm KTTV Cao Bằng cung cấp) 


 

Cao Bằng Portal
UBND TP Cao Bằng
Phòng Giáo dục Thành phố Cao Bằng
Cao Bằng Radio

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1748
  • Tháng hiện tại: 59995
  • Tổng lượt truy cập: 6884385


NHÀ TÀI TRỢ