Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

Thứ bảy - 13/04/2024 23:08
Trong 2 ngày 12 và 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cao Bằng tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn bị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.
05eecc81 33c7 4f04 8784 f3458fe67262
Quang cảnh Đại hội 
Dự Đại hội có các đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Tuấn Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Lê Hải Hòa – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thế Hoàn – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện; lãnh đạo các ban, ngành Thành phố và 132 đại biểu chính thức.
 
Chiều 12/4 là ngày làm việc thứ nhất của Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XX; Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII; dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa X; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Các đại biểu tập trung thảo luận vào các nội dung: Công tác phối với với cấp ủy, chính quyền về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; việc triển khai các phong trào, hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp; vai trò của MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, phong trào thi đua ở địa phương; các nội dung, phương hướng, giải pháp thực hiện các phong trào, hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ tới…

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra ủy viên Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 59 người, trong đó, cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Thành phố 4 người; các tổ chức thành viên 10 người; Ủy ban MTTQ các xã, phường 11 người; chuyên gia các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của MTTQ 17 người, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã 6 người, dân tộc thiểu số ít người tiêu biểu, tôn giáo, ngoài đảng, người có uy tín 11 người.
bdf68628 98b7 4694 89e7 3e30d4085ff2
Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 59 ủy viên Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XXI cũng đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố. Ông Hoàng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBMTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Cao Bằng khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Tại ngày làm việc thứ hai, Đại hội đã nghe báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của UB MTTQ Việt Nam thành phố khóa XX, xem phóng sự, nghe các tham luận về những kết quả nổi bật trong công tác mặt trận thành phố và của cở sở trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, MTTQ thành phố Cao Bằng đã vận động ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được trên 2.1 tỷ đồng; vận động Nhân dân hiến trên 35.000 m2 vuông đất, huy động trên 10 nghìn ngày công lao động, vật liệu để làm 20 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Các cấp trên địa bàn Thành phố đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 140 nhà Đại đoàn kết; tặng trên 6 nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách… 

Từ những kết quả đạt được trong công tác khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của MTTQ, tạo được niềm tin đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, khẳng định vai trò và năng lực của tập thể Ủy ban MTTQ Thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn trong nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Thành phố vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2019, 2020, 2021, 2023; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2019, 2022; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2019, 2020, 2021, 2023.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, đại hội đã biểu quyết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm kỳ 2024 – 2029, MTTQ thành phố Cao Bằng, cụ thể: 100% cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thành phố được học tập, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% MTTQ các cấp, trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; 100% MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách ở địa phương. Hằng năm, 100% khu dân tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân trên địa bàn Thành phố ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Thành phố và công tác an sinh xã hội đạt 1 tỷ đồng; trong nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới ít nhất 20 nhà Đại đoàn kết, sửa 50 nhà đại đoàn kết. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hướng dẫn, triển khai để mỗi khu dân cư có ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng hoạt động hiệu quả… Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
5b6d3753 275d 4b68 a21c 82cc8b7445cb
a4a592d2 064b 4811 a5c6 614686fb7553
Đ/c Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng (Ảnh trên) và Đ/c Lê Hải Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy (Ảnh dưới) phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Giáp và Bí thư Thành ủy Lê Hải Hòa đề nghị: MTTQ Việt Nam Thành phố Cao Bằng tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ Việt Nam Thành phố Cao Bằng cũng cần phát hiện và giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Nhân dân. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp…
8f831de6 fa34 4152 9b29 fdcb22df042b
Đại hội biểu quyết thông qua quyết nghị và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, 132 đại biểu tham dự đại hội đã quyết nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Cao Bằng khóa XIII, nhiệm ky 2024 – 2029 gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
d6676be0 5a70 4412 8e86 22f30e62188f
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hoàn trao tặng Giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024
Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 13 tập thể04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và công tác hối hợp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tác giả bài viết: Long Huyền - Đình Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây