Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 (Mở rộng)

Thứ hai - 10/01/2022 17:01
Sáng 10/01, Đảng bộ thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Mở rộng) nhằm đánh giá công tác Đảng, Chính quyền năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của thành phố. Các đồng chí Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Tô Vũ Ninh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ trì hội nghị.
DSC 0419
Đ/c Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị
           Phát biểu khai mạc hội nghị, Đ/c Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho rằng: Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Song với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, Thành ủy Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh được các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quyan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Song Bí thư Thành ủy cũng mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ xây dựng và triển khai một số Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch theo chương trình công tác của BTV, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 còn chậm; Công tác tham mưu của một ít phòng, ban, đơn vị có việc chưa đảm bảo tiến độ đề ra; việc cụ thể hóa chủ trương đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt còn thấp so với KH đề ra như: Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; Du lịch dịch vụ...đây cũng là những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022 mà cấp ủy, chính quyền thành phố cần tập trung khắc phục và thực hiện tốt hơn. 
DSC 0437
Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021,
phương hương, nhiệm vụ công tác năm 2022
         Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 được Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố thông qua tại hội nghị cho thấy:  Năm 2021, Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng theo giá hiện hành đạt 1.909 tỷ đồng, bằng 101% KH; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ đạt 4.350 tỷ đồng, bằng 92,5%KH;  Thu ngân sách đạt gần 375 tỷ đồng, đạt 70,7% KH dự toán tỉnh giao, bằng 90,13% so với cùng kỳ năm 2020. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 325 tỷ đồng, bằng 76,2% KH. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 215 tỷ đồng, vượt 1,4% chỉ tiêu giao; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11.230 tấn, vượt 3,4% KH; Giải quyết việc làm cho 1.932 lao động, đạt 101,7% KH; giảm 45 hộ nghèo, vượt 87% KH, Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 48 hộ nghèo.
          Trước diễn biến phúc tạp của dịch Covd-19, Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu quả cá biện pháp phòng chống dịch Covid -19. Thành lập Khu cách ly tập trung và cơ sở thu dung, điều trị F0 nhẹ và không có triệu chứng. Đến hết ngày 10/01 trên địa bàn có 449 ca nhiễm, trong đó có 147 ca đã điều trị khỏi.
DSC 0444
Đ/c Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2021
         Về công tác xây dựng Đảng, kiện toàn, xắp sếp 18 tổ chức cơ sở đảng; chia tách, sáp nhập 1 chi bộ; giải thể 5 chi bộ; kết nạp 158 đảng viên mới, đạt 105,3%. Tiếp nhận, phân công, điều động, luân chuyển, hiệp y bổ nhiệm, giới thiệu bổ nhiệm, ứng cử 117 đồng chí. Trong năm 2021 có 82,3% chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 2,9% KH; 91,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 14% KH và kết nạp thêm 158 đảng viên mới, vượt 5,3% chỉ tiêu giao. 
DSC 0460
Đ/c Đàm Hải Doanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang phát biểu đóng ý kiến cho chương trình
công tác BCH, BTV Thành ủy năm 2022
DSC 0469
Đ/c Hoàng Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng LĐTB&XH thành phố phát biểu ý kiến đóng góp cho các chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ
năm 2022 trong Nghị quyết hội nghị BCH lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025
       Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Cao Bằng lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã giành nhiều thời gian cho công tác thảo luận để chỉ ra những tồn tại hạn chế và các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong năm 2022. Cụ thể, đã có 12 ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến cho chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022 và biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 thành phố sẽ lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 2.077 tỷ đồng; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu thương mại dịch vụ đạt trên 5.400 tỷ đồng; Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 233 tỷ đồng;  Thu ngân sách đạt 466 tỷ đồng; Giảm từ 8 - 10% hộ nghèo; Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đô thị theo tiêu chuẩn của Đô thị loại II; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội; Phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Phấn đấu có trên 80% chi đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 145 đảng viên mới trở lên.
DSC 0482 ok
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đ/c Hà Ngọc Giáp - Bí thư Thành ủy đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho đồng chí Trần Thị Kim Dung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1-6
       Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đ/c Hà Ngọc Giáp - Bí thư Thành ủy đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho đồng chí Trần Thị Kim Dung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1-6 vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.
DSC 0491
Các đồng chí Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và ó nhiều thành tích
xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2021
       Thành ủy Cao Bằng đã tặng giấy khen cho 9 tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2021 và khen thưởng cho 03 tổ chức Đảng có nhiều thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn năm 2021; UBND thành phố đã trao tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 33 tập thể, 156 cá nhân; “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 16 cá nhân, đồng thời trao tặng nhiều giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 
DSC 0508
Các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố trao tặng danh hiệu Tập thể "Lao động tiên tiến" cho các phòng, ban, cơ quan đơn vị
      Cũng nhân dịp này, UBND thành phố Cao Bằng đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - xã hội năm 2022.

 

Tác giả bài viết: Bùi Toàn - Lã Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây