Hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Cao Bằng năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 6/2022

Thứ năm - 05/05/2022 13:10
Nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tạo điều kiện để các đồng chí bí thư chi bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác, kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn của bí thư chi bộ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thông qua Hội thi giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, qua đó tiếp tục định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát hiện những nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ ở cơ sở.
      Mới đây, Thành ủy Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi thành phố Cao Bằng năm 2022.
       Theo đó, Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Thành phố sẽ được tổ chức 01 ngày và dự kiến vào cuối tháng 6 năm 2022. Để hội thi Bí thư chi bộ giỏi được tổ chức thành công và đạt mục tiêu đề ra. Thành ủy yêu cầu việc tổ chức hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực, tránh phô trương hình thức, tạo được phong trào thi đua nghiên cứu học tập nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của đội ngũ bí thư chi bộ; các cấp ủy coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạovà sức chiến đấu của tổ chức đảng. Các đồng chí Bí thư chi bộ tham  gia dự hội thi cần xác định rõ trách nhiệm chuẩn bị ôn luyện và dự thi; khiêm tốn, cầu thị, đoàn kết, trung thực, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của Ban tổ chức.
       Về đối tượng dự thi: Mỗi đảng ủy xã, phường chọn cử 02 đồng chí bí thư chi bộ (trong đó 01 đồng chí là bí thư chi bộ xóm, tổ dân phố; 01 đồng chí là bí thư chi bộ trường học); đối với Đảng ủy trường THPT, Đảng ủy Trung tâm Y tế, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Công an Thành phố, mỗi đảng ủy chọn cử 01 đồng chí bí thư chi bộ để tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Thành ủy tổ chức. Việc lựa chọn phải đảm bảo khách quan, dân chủ, thống nhất; các đồng chí tham dự Hội thi cấp Thành phố phải là các đồng chí tiêu biểu về uy tín, nghiệp vụ công tác Đảng trong đảng bộ. Các thí sinh dự thi và chi bộ có thí sinh dự thi phải được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sau hội thi cấp Thành phố, Thành ủy sẽ chọn cử 02 đồng chí bí thư chi bộ đạt giải cao tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Thành ủy tổ chức để tham gia Hội thi cấp tỉnh (trong đó 01 đồng chí là bí thư chi bộ xóm, tổ dân phố thuộc đảng ủy xã, phường; 01 đồng chí là bí thư chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang). 
        Đối với thời gian tổ chức Hội thi: Các đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức chọn cử thí sinh dự thi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi do Thành ủy tổ chức và báo cáo về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 30/5/2022. 
hội thi bí thư chi bộ giỏi 17 52 46 390
Ảnh minh họa
       Các nội dung thi bao gồm 7 nội dung gồm: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá của tỉnh; chuyên đề toàn  khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2022 của tỉnh Cao Bằng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Kết luận số 21-KL/TW,  ngày  25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW,  ngày  18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Hướng dẫn số 15-HD/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị; Hướngdẫn 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 04/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 -2025; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 -2025; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 28/9/2021, Kế hoạch số 115-KH/TU,  ngày  22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về năng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021-2025.
       Về công tác chuẩn bị các thí sinh soạn thảo đề cương sinh hoạt chi bộ thường kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề; đồng thời tổ chức sinh hoạt chi bộ 01 buổi theo đề cương (có ghi âm, ghi  hình,  thời  lượng  khoảng  15  phút,  đảm  bảo  các  bước  sinh  hoạt  chi  bộ); đề cương sinh hoạt và Clip sinh hoạt chi bộ gửi về Ban Tổ chức Thành uỷ trước ngày 10/6/2022. Các thí sinh trải qua 3 vòng thi gồm: Thi về tổ chức sinh hoạt chi bộ; Thi nghiệp vụ và thi xử lý tình huống.
      Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận, kèm theo phần thưởng cho các  giải. Cụ thể, 01 Giải nhất trị 3 triệu đồng; 02 giải Nhì trị giá 1,5 triệu đồng; 03  giải Ba trị giá 1 triệu đồng/giải và 06 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 500 nghìn đồng.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn (T/h)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây