Xã Vĩnh Quang phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930 - 2020