Phát huy vai trò ngành Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm - 10/08/2023 16:23
Những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tiễn, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức chính trị - xã hội; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
107697 truong ban tuyen giao tinh uy be thanh tinh phat bieu chi dao dinh huong cac co quan bao chi va truyen thong tai hoi nghi giao ban bao chi 02520102
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và truyền thông tại hội nghị giao ban báo chí.
Với vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, ngành Tuyên giáo tỉnh tham mưu cho cấp ủy thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và truyền thông tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm bắt nhanh, chính xác và chủ động tấn công, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo đồng chí Hà Thị Ngọc The, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyên Bình: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay là việc hết sức quan trọng,  những người làm tuyên giáo cần phải nhanh nhẹn, bên cạnh việc tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, phải trực tiếp tham gia đấu tranh ở cả trên không gian mạng đúng như phương châm lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; các văn bản chỉ đạo tăng cường rà soát, phát hiện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng trên không gian mạng; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước; tăng cường bảo mật thông tin trong triển khai nhiệm vụ trên internet và mạng xã hội, theo dõi, xử lý các thông sai sự thật. 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tại các hội nghị giao ban, những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp dư luận quan tâm được định hướng thông tin kịp thời; làm tốt công tác phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm lệch lạc, sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”, ngành Tuyên giáo chú trọng tuyên truyền, biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác; lên án, phê phán cái xấu, tiêu cực. 

Xây dựng các trang, nhóm và đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội. Từ năm 2019 đến nay,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai tạo lập hơn 30 nhóm zalo, 16 nhóm Mocha 35 với gần 500 thành viên phục vụ công tác trao đổi thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động tuyên truyền định hướng, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng hơn 140 trang, nhóm trên mạng xã hội facebook phục vụ công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng… Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Để hoàn thành sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.       

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây