Trung tâm Chính trị thành phố bế giảng lớp đảng viên mới khóa 51

Thứ ba - 19/04/2022 16:38
Mới đây, Trung tâm Chính trị thành phố Cao Bằng đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên đề dân tộc, chính sách dân tộc và kiến thức quốc phòng an ninh giành cho đảng viên mới khóa 51. Đồng chí Tô Vũ Ninh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã dự buổi bế giảng
      Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá 51 bao gồm 56 học viên đến từ  13 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Trong thời gian gần 1 tuần các học viên đã được nghiên cứu, học tập 10 bài về lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 4 bài về chuyên đề Dân tộc và chính sách dân tộc và 7 chuyên đề về kiến thức quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tham gia các buổi thảo luận, nghe thông tin thời sự, một số điểm nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương; lịch sử Đảng và đi hoạt động tìm hiểu, nắm bắt thực tế tại huyện Trùng Khánh. 
188b46bc1322dd7c8433
Lãnh đạo Trung tâm Chính trị thành phố trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng
đảng viên mới cho các học viên
     Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp, trong đó, 20 học viên đạt loại giỏi, đạt tỷ lệ 35%; 36 học viên xếp loại khá, đạt 65%. Tại lễ bế giảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã khen thưởng cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
     Tiếp đó, Trung tâm Chính trị thành phố Cao Bằng cũng đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên đề dân tộc và chính sách dân tộc và kiến thức quốc phòng an ninh giành cho đảng viên mới khóa 52, với sự tham gia của 67 đảng viên mới đến từ 21 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Tác giả bài viết: Long Huyền - Lã Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn