CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thứ ba - 02/05/2017 18:39

        1. Chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc và trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm:

         Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và bộ máy giúp việc. Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

      - Giám đốc: Là người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa  theo quy định, thực hiện những nhiệm vụ sau:

      + Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của đơn vị và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị.

       + Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho viên chức, người lao động.

       + Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường công sở lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.

      + Thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

       + Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

     - Phó Giám đốc: Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

    - Tổ trưởng là viên chức kiêm nhiệm thực hiện nghiệp vụ, giúp lãnh đạo Trung tâm tham mưu chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách. Việc bổ nhiệm tổ trưởng các tổ chuyên môn do Lãnh đạo đơn vị Quyết định; Không có tổ phó chuyên môn.

     2. Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

     2.1. Tổ Thông tin - Tuyên truyền.

      a.  Nhiệm vụ.

      - Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

      - Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng.

       Thực hiện nhiệm vụ quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

        b. Biên chế: 06 biên chế

        + 01 tổ trưởng, điều hành chung các hoạt động của tổ
        
+ 05 viên chức.

        2.2. Tổ Văn hóa - Thể thao - Du lịch:

        a. Nhiệm vụ:

        - Căn cứ chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

       - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

      - Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

      - Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

      - Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

      - Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

     - Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên truyền cổ động, triển lãm; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

     - Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

       b, Biên chế: 07 biên chế

      + 01 Tổ trưởng, điều hành chung các hoạt động của tổ
      
+ 06 viên chức
      
2.3. Tổ Hành chính - Tổng hợp

     a, Nhiệm vụ:
     Thực hiện nhiệm vụ về hành chính, quản trị, tổng hợp; xây dựng kế hoạch, tài chính, kế toán, văn thư, tạp vụ; khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, cộng tác viên và cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

     b, Biên chế: 03 biên chế

     + 01 hành chính - tổng hợp kiêm văn thư, thủ quỹ;

+ 01 Tài chính - Kế toán;

+ 01 nhân viên bảo vệ (HĐ 68).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây