Chỉ thị về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Thứ sáu - 30/06/2023 03:02
Ngày 29/6, Thành ủy Cao Bằng  đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Cao Bằng
chi thi hoa don dt

Chỉ thị nêu rõ: Trong thời gian qua, việc triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn thành phố Cao Bằng được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo nhằm đưa Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đi vào cuộc sống. Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (nộp thuế theo phương pháp kê khai) hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí, kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác) đã sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, các hình thức hóa đơn điện tử thông thường như hóa đơn có mã, hóa đơn không mã đã triển khai trong thời gian qua chưa đáp ứng tốt cho một số hoạt động đặc thù, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn như: hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, siêu thị, kinh doanh vàng bạc,... Nhằm đáp ứng tốt hơn việc sử dụng hóa đơn điện tử của những ngành nghề kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 15/12/2022.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, góp phần thực hiện công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn, quản lý chặt nguồn thu nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước, Thành ủy Cao Bằng yêu cầu UBND thành phố, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, đẩy mạnh, đẩy nhanh việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền nhằm quản lý chặt nguồn thu nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã thực hiện những nội dung sau:

Chi cục Thuế thành phố

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí; kinh doanh vàng bạc và các dịch vụ khác) trên địa bàn Thành phố.

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo tình hình thực tế trên địa bàn, đúng lộ trình đề ra của Tổng cục Thuế. Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tập trung đôn đốc doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng thực hiện chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, chủ động phối hợp với Trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố, các cơ quan báo, đài tại địa phương triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm giúp người nộp thuế nhận thức được những lợi ích của việc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Từ đó, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.

Tiếp tục rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; đồng thời, khảo sát các thiết bị hiện có của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh để có lộ trình triển khai phù hợp.

Thông báo và tổ chức tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng triển khai HĐĐT trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

Đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế.

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ; kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh theo mô hình chuỗi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, vàng trang sức mỹ nghệ,… đảm bảo việc xuất hóa đơn đầy đủ đối với từng giao dịch không phân biệt giá trị từng lần khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Công bố đường dây nóng tại Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố, Cục Thuế tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để tháo gỡ kịp thời.

Tổng hợp, đánh giá tổng kết việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND Thành phố, Cục Thuế và các cơ quan chức năng theo quy định.

Trung tâm Văn hóa và truyền thông thành phố

Chủ động phối hợp với Chi cục Thuế TP tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, tập trung tuyên truyền về lợi ích và quyền lợi khi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Chú trọng đẩy mạnh thông tin truyền thông đến người dân thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước).

Hướng dẫn cấp xã phường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền về quyền và lợi ích của người dân khi yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ để tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh tổ chức.

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền từ khi đăng ký thành lập; phối hợp với Chiu cục Thuế TP tuyên truyền việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Công an thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Đội Quản lý thị trường số 01

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ mua vào của người nộp thuế; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Phối hợp Chi cục Thuế thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký thuế của cá nhân trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành về thuế để thực hiện sử dụng mã số thuế là số định danh cá nhân theo quy định của Luật Thuế; hỗ trợ giải pháp kỹ thuật để cho phép đọc thông tin người mua hàng từ thẻ căn cước công dân giúp cho việc lập và xuất HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền nhanh chóng, thuận lợi...

Trao đổi với Chi cục Thuế về các phương thức, thủ đoạn mới trong việc sử dụng không hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho Ngân sách nhà nước để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân các xã, phường

Tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận của người nộp thuế. Qua đó, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp chống thất thu Ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng, bạc trang sức mỹ nghệ,…)

Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn quản lý.

Phối hợp với cơ quan thuế giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn khi mua hàng phải lấy hóa đơn để tránh thất thu ngân sách, đồng thời tạo thói quen cho người mua hàng cùng chung trách nhiệm góp phần xây dựng nền tài chính lành mạnh và đẩy nhanh chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Thực hiện chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng thời hạn và thông báo của cơ quan Thuế.

Nghiêm túc thực hiện hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng.

Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi để cơ quan Thuế và các cơ quan liên quan phối hợp hỗ trợ, giải quyết theo quy định.

Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến các chi bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tác giả bài viết: PV Tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây