Thành phố Cao Bằng có 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

Thứ năm - 30/11/2023 18:28
Ngày 30/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” giai đoạn 2021 - 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ban xây dựng Đảng; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị lực lượng vũ trang; UBND các huyện, Thành phố; các xã XDNTM, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.  
Thực hiện PTTĐ “Cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2021 - 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng phong trào đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. PTTĐ được các cấp, các ngành hưởng ứng, người dân nhiệt tình tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí XDNTM, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Từ năm 2021 đến nay, các huyện, Thành phố tổ chức 175 hội nghị tuyên truyền với hơn 13.502 lượt người tham dự; các cơ quan truyền thông tuyên truyền 730 tin, bài phóng sự, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, XDNTM. Các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức phát động các PTTĐ sâu rộng: "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuổi trẻ chung tay XDNTM” gắn với phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” ; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Từ phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu như: Hiến đất làm đường, trường học, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; giữ gìn an ninh, trật tự; đóng góp ngày công lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường… Đến nay, toàn tỉnh có 17/139 xã đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 46 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 64 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 4 xã dưới 05 tiêu chí; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 10,32 tiêu chí/xã.

Về nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình XDNTM, toàn tỉnh huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư và các đơn vị tài trợ được 29 tỷ 903 triệu đồng; nhân dân tham gia hơn 77.633 ngày công lao động làm đường nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa và các công trình phúc lợi. Năm 2023, giải ngân nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM được 107 tỷ 537 triệu đồng, bằng 33,09%, trong đó, vốn đầu tư trên 101 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 6 tỷ 536 triệu đồng.

Tại hội nghị, các huyện, Thành phố tham luận về kết quả thực hiện phong trào thi đua; các tiêu chí XDNTM; nêu những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí XDNTM, nhất là tiêu chí về hạ tầng, XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nguồn lực huy động xã hội hóa...
58cbb162 4298 477d 8861 ae78565290b3
Đ/c Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
Phát biểu tham luận tại hội nghị với nội dung: Kết quả thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, Đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng đã thông tin những kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại thphố như: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện với sự cố gắng nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc thành phố nói chung và 03 xã Nông thôn mới nói riêng. Đến hết năm 2020 thành phố đã có 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây thực sự là những kết quả mà thành phố Cao Bằng đạt được được sau nhiều năm triển khai chương trình và minh chứng rõ nét cho thành quả này đó là tỷ lệ người dân thành phố Cao Bằng hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới được UBMTTQ Việt Nam thành phố Cao Bằng tổ chức lấy ý kiến đạt trên 99,4%. 

Đến thời điểm hiện nay, cả 3 xã NTM thành phố Cao Bằng đang thực hiện hiệu quả việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020; đối với bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 bình quân chung đạt 16,6 tiêu chí (trong đó xã Hưng Đạo đạt 19/19 tiêu chí; xã Vĩnh Quang đạt 17/19 tiêu chí; xã Chu Trinh đạt 14/19 tiêu chí); Riêng đối với Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến nay bình quân chung toàn thành phố đạt 9 tiêu chí (trong đó xã Hưng Đạo đạt 14/19 tiêu chí; xã Vĩnh Quang đạt 09/19 tiêu chí; xã Chu Trinh đạt 04/19 tiêu chí); có 17/23 xóm đạt chuẩn NTM, 01 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ có thêm 01 xóm đạt chuẩn NTM và 4 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nâng tổng số xóm đạt chuẩn NTM 19 xóm và  05 xóm NTM kiểu.
Trong 02 năm 2021, 2022 UBND thành phố đã thực hiện rà soát, tuyên truyền vận động và hướng dẫn xây dựng hoàn thiện Hồ sơ sản phẩm OCOP cho 28 sản phẩm của 12 chủ thể, trình Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Tỉnh và đã được công nhận 04 sao cho 03 sản phẩm và 03 sao cho 25 sản phẩm với nguồn kinh phí thực hiện 100 triệu đồng. Trong năm 2023 với số kinh phí được giao 700 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố đang tiếp tục xây dựng hoàn thiện đánh giá phân hạng cho 15 sản phẩm của 6 chủ thể, nâng tổng số sản phẩm OCOP của thành phố đến hết năm 2023 là 43 sản phẩm.

Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, Trong 2 năm 2021, 2022, Thành phố Cao Bằng luôn quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí để tập trung xây dựng NTM và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và ba xã quản lý, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả thực hiện chương trình; nguồn kinh phí thực hiện Chương trình gần 18,6 tỷ đồng, gồm NSTW, NS tỉnh, thành phố và các nguồn huy động xã hội hóa (Ngân sách Trung ương 5 tỷ 491,5 triệu đồng; Ngân sách địa phương 4 tỷ 137,6 triệu đồng; Nguồn huy động xã hội hóa và từ cộng đồng dân cư trên 8,9 tỷ đồng). Năm 2023, kinh phí thực hiện chương trình gần 69,2 tỷ đồng, từ các nguồn đầu tư công,  các chương trình mục tiêu quốc gia và huy động xã hội hóa (Ngân sách nhà nước gần 65,2 tỷ đồng; Huy động nhân dân đóng góp và các nguồn hợp pháp khác trên 4 tỷ đồng)
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, trao đổi và thống nhất các giải pháp thực hiện hiệu quả PTTĐ “Cả nước chung sức XDNTM”, đến năm 2025 phấn đấu có 50 xã trở lên đạt chuẩn NTM, trong đó, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí; phấn đấu 30% xóm được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 5% tổng số xóm trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần; Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các tiêu chí XDNTM; huy động các nguồn lực XDNTM đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hiệu quả, phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương…, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; huy động cả hệ thống chính trị tham gia XDNTM…

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Huy động mọi nguồn lực, nhất là lồng ghép các nguồn lực của các Chương trình Mục tiêu quốc gia, để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển kinh tế gắn với giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phát huy cao độ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong XDNTM... Gắn kết quả PTTĐ XDNTM với kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
112240 5 13101130
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới " giai đoạn 2021 - 2025.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 17 tập thể, 3 cá nhân, 3 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn (T/h)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây