Triển khai kế hoạch đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Thứ ba - 07/06/2022 08:47
Nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư, đầu tư vào thành phố Cao  Bằng. Đồng thời, nâng  cao  tính minh  bạch, đẩy  mạnh ứng  dụng  công  nghệ thông  tin,  chia  sẻ dữ liệu,  xây  dựng  chính  quyền điện  tử, chính  quyền  số...  các  giải  pháp  cải  cách,  cải  thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thực thi đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cấp; có trọng tâm, gắn với lộ trình  cụ thể theo hướng  dẫn  của Trung ương, của  tỉnh  và  phù  hợp  với điều kiện thực tiễn của thành phố, tạo sức hấp dẫn nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tập trung cải thiện môi trường đầu tư và giải quyết thủtục hành chính, nhất là quy trình về đất đai, xây dựng và môi trường.
16 qvkt
Ảnh minh hoa
       UBND thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
       Theo đó, với mục tiêu chung đó là phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám  làm,  dám  chịu  trách  nhiệm;  tập trung đẩy  mạnh  cải  cách  thủtục  hành  hành chính; nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn nhằmcải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào thành phố Cao Bằng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng  hợp tác đối  ngoại,  xây  dựng  thành  phố Cao  Bằng  trở thành  thành  phố năng động, phát triển nhanh và bền vững. 
        Đối với Cải thiện môi trường kinh doanh: Phấn đấu rong giai đoạn 2021-2025 thực hiện nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh; Chỉ số cải  cách hành  chính (PAR-INDEX); Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI);  Chỉ số hài lòng của người dân đối  với  sự phục vụ của các cơ quan hành chính (SISPAS) hằng năm có sự  cải thiện về điểm số và thứ bậc so với năm trước.  Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở (DDCI),  phấn đấu bình quân mỗi năm có ít nhất có 02 hợp tác xã được thành lập mới; Cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Rà soát các cơ chế, chính sách về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, thay thế các cơ chế, chính sách về đầu tư chưa đảm bảo thông thoáng, cởi mở, hấp dẫn trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hợp pháp, hợp hiến và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
         Đối với thu hút đầu tư: UBND thành phố chủ động và tích cực phối hợp, kết nối thu hút đầu tư hoàn thiện khu Công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, phấn đấu giai đoạn 2021 -2025 thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy, dự án bảo vệ môi trường với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng; Thu hút đầu tư các dự án vào các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố với tổng mức đầu tư từ 300 -600 tỷ đồng; Phấn đấu thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp (các dự án sản xuất, chế biến) với tổng mức đầu tư trên 180 tỷ đồng; Thu hút khoảng 3.000 - 5.800 tỷ đồng đầu tư các dự án phát triển đô thị.
         Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, UBND thành phố cũng đã đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện gồm: 
        Tiếp  tục tăng cường  công  tác  quán  triệt,  tuyên  truyền,  phổ biến  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025, đặc biệt là Chương trình số 09-CTr/TU  của  Tỉnh  uỷ; Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 20/4/2022  của  Ban  Chỉ đạo,  Kế hoạch  số 158-KH/TU  ngày  19/4/2022  của Thành  uỷ Cao  Bằng  thực  hiện  Chương trình số09-CTr/TU,  tạo  sự đồng  thuận của  cả hệ thống chính  trị,  hiệp  hội  doanh nghiệp,  các  tầng  lớp Nhân dân  trong thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo bước phát triển toàn diện, đột phá của thành phố trong thời gian tới
        Tăng cường công tác lãnh đạo,  chỉđạo, điều  hành  thực  hiện  cải  thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tính năng động, tiên phong, quyết tâm của  các  cấp, ngành, địa phương và nhận  thức,  trách  nhiệm  của  cán  bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.
       Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi  số, ứng dụng công  nghệ thông  tin trong các  hoạt động quản  lý nhà nước. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, đẩy  mạnh  chuyển đổi  số từng bước  hiện đại;  lấy người  dân,  doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng  hoạt động  của  bộ máy hành chính nhà nước. Tăng cường phối  hợp  giữa các cơ quan nhà nước, đồng  hành,  hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp  các  thủ tục về đầu tư, về giao đất,  cấp  giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, về các thủ tục đầu tư xây dựng.
       Thực  hiện  tốt công tác huy động  và  sử dụng  có hiệu  quả nguồn  lực để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển công nghiệp và các  ngành dịch vụ, du lịch. Làm tốt công tác  quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất,  tạo  quỹ đất thu hút đầu tư, phát triển  kinh  tế-xã  hội  của  thành  phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Tác giả bài viết: Bùi Toàn (T/h)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây