Trung tâm Văn hóa và Truyền thông TP Cao Bằng

http://caobangtv.gov.vn


Phát động thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm mục tiêu hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Ngày 05/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đã phát động thi đua Lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố.
            Theo đó, với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”, Chủ tịch UBND thành phố phát động đợt thi đua với các nội dung như: Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2021. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
          Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện bầu cử. Tổ chức bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định; tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đảm bảo bầu cử số lượng, cơ cấu đại biểu theo đúng quy định; đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các cơ quan, đươn vị, tổ chức đoàn thể có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài đến thời gian tổ chức cuộc bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân, không để xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật về bầu cử.
         Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của đợt phát động thi đua này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức kiểm tra, tiến hành tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc bầu cử. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua với tinh thần tự giác cao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử.Trong đó, Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện đợt phát động thi đua, đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng kết và báo cáo kịp thời tình hình triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành; tham mưu hướng dẫn khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tham mưu tổng kết đợt thi đua; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động trong đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây