Trung tâm Văn hóa và Truyền thông TP Cao Bằng

http://caobangtv.gov.vn


Thành ủy: Tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 31/8, Thành ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Tô Vũ Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ qua các thời kỳ. Đ/c Hà Ngọc Giáp, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.  
Chu tich UBND thanh pho phat bieu tai hoi nghi
Đ/c Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND thành phố phổ biến các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 20, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
    Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu và quán triệt các nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chuyên đề “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; chuyên đề “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
e7f00f0e979f52c10b8e1
Đ/c Hà Ngọc Giáp, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị
     Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Hà Ngọc Giáp, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, đổi mới của Đảng. Bí thư Thành ủy đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết trên các lĩnh vực trọng yếu như: Quản lý và sử dụng đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ và phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Thành ủy, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, đồng thời phê phán những địa phương, đơn vị làm chưa tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới. Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng cần đổi mới phương pháp quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết vào thực tiễn công tác nơi mình sinh sống. 

Tác giả bài viết: Lã Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây