Trung tâm Văn hóa và Truyền thông TP Cao Bằng

http://caobangtv.gov.vn


Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ngày 11/7, Thành ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch  Số 189 - KH/TU về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Nội dung tuyên  truyền như sau:

tranh co dong tbls 600x336

         MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.
      Thông qua hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công vượt lên thương tật, khó khăn, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập...góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là những "Công dân kiểu mẫu", là tấm gương cho cộng đồng và xã hội noi theo.
    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
      NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
      Tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc; thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng "; kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
      Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong 75 năm qua, nhất là kết quả 16 năm thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng", trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chính sách pháp luật, chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; công tác xác nhận, công nhận người có công; công tác chăm sóc đời sống gia đình các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng, tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng...; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
      Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

      File văn bản mời quý vị tải về tại đây: /uploads/news/2022_07/tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-thuong-binhliet-si.pdf
          File mẫu băng rôn tuyên truyền quý vị tải tại đây:  /uploads/news/2022_07/baner-tbls.jpg

 

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cao Bằng:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây