Trung tâm Văn hóa và Truyền thông TP Cao Bằng

http://caobangtv.gov.vn


THÔNG BÁO BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Thực hiện Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng.
4874d3d6ab2771792836
      Để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Cao Bằng đảm bảo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tại bộ phận Một cửa thành phố Cao Bằng, cụ thể như sau:
      I. Thục tục hành chính bãi bỏ: 02 thủ tục 
     1. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
     2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
     II. Thời gian thực hiện bãi bỏ: Từ ngày 14 tháng 02 năm 2023. 
     III. Tổ chức thực hiện:
     1. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Có trách nhiệm xóa bỏ 02 thủ tục hành chính trên trong danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thực hiện của UBND thành phố được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa thành phố Cao Bằng và đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố Cao Bằng; Phối hợp với VNPT Cao Bằng thực hiện kỹ thuật gỡ bỏ 02 thủ tục hành chính trên hệ thống VNPT -Igate.
     2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố: Có trách nhiệm thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Thành phố.
     3. Ủy ban nhân dân các phường, xã: Tổ chức triển khai, thông tin tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ liên quan trên địa bàn quản lý.
     4.Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng bộ phận Một cửa của thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc thực hiện. 

Nguồn tin: Văn phòng HĐND - UBND thành phố Cao Bằng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây