Trung tâm Văn hóa và Truyền thông TP Cao Bằng

http://caobangtv.gov.vn


UBND Thành phố triển khai công tác trợ giúp pháp lý địa bàn thành phố năm 2022

Với mục đích tổ chức phối hợp, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp  pháp  lý  theo  quy  định  Luật  Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đảm bảo đáp ứng 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân. 
       Mới đây, UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý địa bàn thành phố năm 2022 
      Theo đó, với yêu cầu đề ra đó là công tác trợ giúp pháp lý phải được phối hợp hợp, triển khai thực hiện thường xuyên, đồng  bộ;  có  tinh  thần trách nhiệm,  chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức; viên  chức; Bảo đảm được  sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 
Luat Tro giup phap ly 2017
Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 (có hiệu lực từ 01/1/2018)
       UBND thành phố đã đề ra 3 hoạt động trọng tâm trong công tác công tác trợ giúp pháp lý bao gồm: Hoạt động trợ giúp pháp lý: Tổng hợp nhu cầu trợ giúp pháp lý của các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức trợ giúp như: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng vàcác hình thức trợ giúp pháp lý khác, trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng cho đối tác khi có yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời và đúng pháp luật; In ấn, cấp phát tài liệu, giải đáp pháp luật, thực hiện giải đáp pháp luật thông qua các hình thức: Giải đáp bằng văn bản, giải đápthông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gồm các nội dung như: Tăng cường các hoạt động giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhât cho các doanh nghiệp tiếp cận, trao đổi, gửi ý kiến cácvấn đề pháp luật cho các cơ quan nhà nước, thực hiện giải đáp pháp luật thông qua các hình thức: Giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Tuyên truyền về hoạt động trợ giúp pháp lý có trọng tâm, trọng điểm các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
trogiup
Ảnh minh họa
       Để tổ chức thực hiện tốt các nội dung hoạt động cũng như mục tiêu đề ra, UBND thành phố cũng đã đề ra các nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Phòng Tư pháp thành phố và chính quyền các phường, xã. Trong đó, Phòng Tư pháp  có  trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra; UBND xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu  quả.

Tác giả bài viết: Bùi Toàn (T/h)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây