Bí thư Thành ủy dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tổ 10, phường Sông Hiến