Công ty TNHHTM Trường Anh ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Trồng cây...