Thành phố xây dựng nền hành chính hiện đại

Chủ nhật - 26/02/2023 15:27
Là đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, Thành phố của tỉnh năm 2022, Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, mang lại nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân hiệu quả.
thanh pho cchc1 QMUO (1)
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân

HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, ngay từ đầu năm, UBND Thành phố ban hành kế hoạch về kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Để có bước tiến mạnh về CCHC, UBND Thành phố triển khai đồng bộ công tác CCHC, giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ đến tất cả các phòng, ban và địa phương; cùng đó là ưu tiên bố trí các nguồn lực để thực hiện. Rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện và nghiêm túc, quyết liệt chấn chỉnh đối với các đơn vị, bộ phận và cá nhân chưa thực hiện hiệu quả, chưa đảm bảo tiến độ; biểu dương đối với các cá nhân, đơn vị thực hiện hiệu quả. Đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để hình thành điểm nghẽn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hành chính nhà nước; quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện giải quyết THHC; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao.

Với mục tiêu tạo ra nhiều kênh tương tác giữa người dân với chính quyền, UBND Thành phố triển khai phần mềm hẹn giờ giao dịch hành chính, xây dựng hệ thống tổng đài dịch vụ công Thành phố tích hợp trên nhiều nền tảng web, zalo, facebook, Trang thông tin tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông "caobangtv.gov.vn", Trang thông tin điện tử của UBND Thành phố, hệ thống loa kéo tại tổ xóm. Đoàn thanh niên ra quân tuyên truyền về chuyển đổi số; phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Cao Bằng Smart, VneID, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, tuyên truyền lưu động vào các buổi tối cuối tuần tại phố đi bộ Kim Đồng, góp phần kết nối, chia sẻ thông tin, công khai các hoạt động chỉ đạo, điều hành, quy hoạch, kế hoạch, giải phóng mặt bằng… đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc cập nhật đầy đủ thông tin hồ sơ và số hóa kết quả giải quyết hồ sơ trên phần mềm theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Năm 2022, Thành phố tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua phần mềm một cửa điện tử với 5.131 hồ sơ, trong đó, 5.022/5.131 hồ sơ đã giải quyết, đạt 98%; 5.007/5.022 hồ sơ giải quyết và trả trước hạn, đúng hạn đạt 99,7%...

Trong năm, Thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết TTHC theo phương án "4 tại chỗ" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND Thành phố gồm 115 TTHC; đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường thực hiện 100% TTHC theo nguyên tắc "4 tại chỗ" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã, phường.

Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức nói riêng và kết quả công tác CCHC của Thành phố. Năm 2022, kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố có 64% rất hài lòng, 35% hài lòng, 1% bình thường, không có lượt công dân đánh giá không hài lòng. Thành phố đứng đầu chỉ số CCHC trong 10 đơn vị huyện, Thành phố với 92,02/100 điểm.

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG "CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ"

Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số. Triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số vào tiêu chí đánh giá công tác hằng năm của các đơn vị tại Thành phố, UBND phường, xã.

100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND Thành phố và UBND phường, xã được trang bị máy tính phục vụ công việc; 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và được cấp tài khoản trên hệ thống VNPT-iOffice để triển khai, trao đổi, thực hiện nhiệm vụ được giao; 100% cơ quan, đơn vị kết nối Internet tốc độ cao phục vụ trao đổi thông tin qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc thư điện tử công vụ; phần mềm một cửa điện tử, phòng họp trực tuyến... phục vụ truy cập Internet và tìm hiểu thông tin theo nhu cầu công việc.

Duy trì hoạt động các hệ thống nền tảng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tại Thành phố như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-IOFFICE; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống phần mềm một cửa điện tử (VNPT-iGate); Trang thông tin điện tử Thành phố và phường, xã; hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hệ thống truyền thanh Thành phố và 4 phường, xã.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quan trọng, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của người dân, bảo đảm tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước. Năm 2022, Thành phố nhận 19.451 văn bản điện tử đến và phát hành 4.916 văn bản đi dưới dạng điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; ban hành 4.721/4.916 (96,03%) văn bản điện tử áp dụng sử dụng chữ ký số; tích hợp 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết lên phần mềm một cửa liên thông (VNPT-iGate) và niêm yết công khai tại bộ phận "Một cửa".

Từ ngày 1/10/2022, Thành phố triển khai thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 31 TTHC. Trong năm, Bộ phận một cửa Thành phố tiếp nhận, giải quyết 3715/5131 hồ sơ hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đạt 72%; tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI 57 hồ sơ… qua đó, người dân và doanh nghiệp được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn thông qua các dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tối đa phải đến trực tiếp các cơ quan chính quyền khi thực hiện các TTHC.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo quy định. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua việc phê bình và xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Chính sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố là điểm mấu chốt để nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm cho các phòng, ban và địa phương.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hoàn cho biết: Để tiếp tục duy trì thứ hạng đứng đầu về thực hiện công tác CCHC, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố đẩy mạnh CCHC với phương châm "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả". Trong đó, tiếp tục duy trì và nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần chỉ số CCHC; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường trong quá trình thực hiện các nội dung CCHC thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC.

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, phấn đấu không để người dân, tổ chức phải đi lại từ 2 lần trở lên để giải quyết TTHC; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần trên tổng số hồ sơ của TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Phấn đấu xây dựng nền hành chính hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Nguồn tin: Báo Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

-->
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây