Ban Pháp chế HĐND TP giám sát công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân tại phòng TNMT, phòng Thanh tra, đội Quản lý TTĐT.

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 475
Thích: 0
Không thích: 0
Ban Pháp chế HĐND TP giám sát công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân tại phòng TNMT, phòng Thanh tra, đội Quản lý TTĐT.
Hiển thị thể loại