BCH Đảng bộ TP tổ chức hội nghị lần thứ XV, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 534
Thích: 0
Không thích: 0
BCH Đảng bộ TP tổ chức hội nghị lần thứ XV, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022
Hiển thị thể loại