Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH tại thành phố Cao Bằng

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 614
Thích: 0
Không thích: 0
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH tại thành phố Cao Bằng
Hiển thị thể loại