Đoàn Kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác khoa giáo thuộc lĩnh vực y tế, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại TP

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 656
Thích: 1
Không thích: 0
Đoàn Kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác khoa giáo thuộc lĩnh vực y tế, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại TP
Hiển thị thể loại