Đội QL Thị trường Số 1 và các phường, xã, Ban Quản lý Chợ ký kết quy chế phối hợp PC hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 227
Thích: 1
Không thích: 0
Đội QL Thị trường Số 1 và các phường, xã, Ban Quản lý Chợ ký kết quy chế phối hợp PC hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
Hiển thị thể loại