Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 11 xã, phường

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1057
Thích: 0
Không thích: 0
Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 11 xã, phường
Hiển thị thể loại