HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII tổ chức Kỳ họp thứ nhất

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1003
Thích: 2
Không thích: 0
HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII tổ chức Kỳ họp thứ nhất
Hiển thị thể loại