HĐND thành phố giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 382
Thích: 0
Không thích: 0
HĐND thành phố giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Hiển thị thể loại