HĐND thành phố tiếp xúc cử tri Hòa Chung sau kỳ họp thứ 6

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 243
Thích: 1
Không thích: 0
HĐND thành phố tiếp xúc cử tri Hòa Chung sau kỳ họp thứ 6
Hiển thị thể loại