HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hòa Chung trước Kỳ họp cuối năm 2021

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 449
Thích: 0
Không thích: 0
HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Hòa Chung trước Kỳ họp cuối năm 2021
Hiển thị thể loại