HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Hưng Đạo trước Kỳ họp thứ hai

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 333
Thích: 0
Không thích: 0
HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Hưng Đạo trước Kỳ họp thứ hai
Hiển thị thể loại