HĐND thành phố tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề)

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 245
Thích: 0
Không thích: 0
HĐND thành phố tổ chức Kỳ họp thứ 5
Hiển thị thể loại