HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Cao Bằng trước Kỳ họp thứ 2

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 483
Thích: 0
Không thích: 0
HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Cao Bằng trước Kỳ họp thứ 2
Hiển thị thể loại