Lãnh đạo thành phố thăm các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 299
Thích: 2
Không thích: 0
Lãnh đạo thành phố thăm các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế nông nghiệp
Hiển thị thể loại