Phường Đề Thám đối thoại với Nhân dân với chủ đề "Quản lý chó nuôi và xử lý chó thả rông trái quy định"

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 735
Thích: 1
Không thích: 0
Phường Đề Thám đối thoại với Nhân dân với chủ đề "Quản lý chó nuôi và xử lý chó thả rông trái quy định"
Hiển thị thể loại