Phường Hòa Chung, xã Hưng Đạo và Chu Trinh tổ chức Kỳ họp HĐND cuối năm 2021

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 801
Thích: 0
Không thích: 0
Phường Hòa Chung, xã Hưng Đạo và Chu Trinh tổ chức Kỳ họp HĐND cuối năm 2021
Hiển thị thể loại