Phường Hợp Giang tổ chức diễn tập thực hành bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 313
Thích: 1
Không thích: 0
Phường Hợp Giang tổ chức diễn tập thực hành bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm ky
Hiển thị thể loại