Phường Hợp Giang tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân"

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 544
Thích: 0
Không thích: 0
Phường Hợp Giang tổ chức hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân"
Hiển thị thể loại