Phường Hợp Giang và Ngọc Xuân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và chính quyền năm 2023

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 45
Thích: 0
Không thích: 0
Phường Hợp Giang và Ngọc Xuân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và chính quyền năm 2023
Hiển thị thể loại