Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyên truyền về bệnh dại và các biện pháp phòng chống tại phố Cao Bình và xóm Tổng Chúp xá Hưng Đạo

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 379
Thích: 0
Không thích: 0
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyên truyền về bệnh dại và các biện pháp phòng chống tại phố Cao Bình và xóm Tổng Chúp xá Hưng Đạo
Hiển thị thể loại